Επέκταση – δημιουργία «Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΠΕΚΤΠΕ)

https://bit.ly/3A6ngSM

Όλο το άρθρο

Επιμόρφωση – Καινοτομία και εκπαιδευτική τεχνολογία

Λήψη αρχείου

Όλο το άρθρο

Αναβάθμιση Εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε Σχ. Μονάδες και Εξοπλισμού σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

https://bit.ly/2UZhtiy

Όλο το άρθρο

Θερινό Σχολείο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

https://bit.ly/3fPuhQr

Όλο το άρθρο

Συμμετοχή στην Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης στο πλαίσιο της πράξης https://t4e.sch.gr «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5070524 του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η Πράξη υλοποιείται από 8 Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Πειραιά, […]

Όλο το άρθρο

Εισήγηση και Εργαστήριο σε διημερίδα για τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ_ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ_ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

Όλο το άρθρο