Θερινό Σχολείο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

https://bit.ly/3fPuhQr

Όλο το άρθρο

Συμμετοχή στην Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης στο πλαίσιο της πράξης https://t4e.sch.gr «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5070524 του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η Πράξη υλοποιείται από 8 Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Πειραιά, […]

Όλο το άρθρο

Εισήγηση και Εργαστήριο σε διημερίδα για τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ_ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ_ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

Όλο το άρθρο

Κοζάνη «Έξυπνη Πόλη»: Ενημερωτική Ημερίδα για τον Μαθητικό & Φοιτητικό Διαγωνισμό Προγραμματισμού

https://bit.ly/3mczFyj

Όλο το άρθρο

Δημοσίευση άρθρου: Ethical issues in learning analytics: a review of the field

https://doi.org/10.1007/s11423-021-09977-4 Abstract: Learning analytics (LA) collects, analyses, and reports big data about learners to optimise learning. LA ethics is an interdisciplinary field of study that addresses moral, legal, and social issues; therefore, institutions are responsible for implementing frameworks that integrate these topics. Many of the ethical issues raised apply equally to educational data sets of […]

Όλο το άρθρο