Θερινό Σχολείο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας αξιοποιώντας τους Πόλους Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ (ΠΕΚΤΠΕ) διοργανώνει διαδικτυακό Θερινό Σχολείο (Summer School) με θέμα «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Το θερινό σχολείο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τον Ιούνιο 2020. Στο θερινό σχολείο θα παρουσιαστούν θεματικές σχετικά με: 1. Σχεδίαση και Εκτύπωση σε 3 διαστάσεις 2. […]

Όλο το άρθρο

Workshop: Ανάπτυξη δεξιοτήτων αλγοριθμικής σκέψης μέσω της δημιουργίας παιχνιδιών στο Scratch

• Αλγοριθμική με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Scratch – Πλόσκας Ν. (Επίκουρος καθηγητής τμ. ΗΜΜΥ ΠΔΜ) • Scratch: Δυνατότητες και τεχνικές – Τζήμας Δ. (ΣΕΕ Πληροφορικής) • Παρουσίαση της ομάδας «Game development» του τμ. ΗΜΜΥ – Τουρτούρας Ε. (φοιτητής τμ. ΗΜΜΥ) • Ανάπτυξη απλού εκπαιδευτικού παιχνιδιού σε Scratch – Σιδέρης Δ. (φοιτητής τμ. ΗΜΜΥ) • […]

Όλο το άρθρο