ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

 

Δικαιολογητικά εγγραφών

Α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

Β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού.

Γ. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

Δ. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή.

Ε. Πιστοποιητικό φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

 

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Αφήστε μια απάντηση