ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ.Σ.ΣΕΙΣΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου του προηγούμενου διδακτικού έτους 2020-2021 αποτυπώνεται στον παρακάτω σύνδεσμο https://blogs.sch.gr/dimseisilas/files/2021/12/ΠΡΩΤΗ-ΕΚΘΕΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-Δ.Σ.ΣΕΙΣΙΟΥ-2020-2021.pdf

Αφήστε μια απάντηση