Το σχολείο μας

Το δημοτικό Σχολείο Σεισίου φιλοξενεί μαθητές από το Σείσι αλλά και το Βραχάσι και την Μίλατο. Εκτός από τις έξι τάξεις του πρωινού προγράμματος στο Δημοτικό σχολείο λειτουργεί τάξη υποδοχής ενώ έχει θεσπιστεί και τμήμα ένταξης. Μετά την λήξη του πρωινού προγράμματος το σχολείο παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 16:00 με το Ολοήμερο τμήμα