Ζωγραφική για μικρά παιδιά

Ανοιχτή εφαρμογή, μέσω της οποίας παρέχονται οι δυνατότητες σχεδίου και ζωγραφικής με διαφορετικά υλικά και τεχνικές. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να πειραματιστούν τα παιδιά με διαφορετικές τεχνικές και εργαλεία σχεδίου και ζωγραφικής.

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10768