Μεταφορές μαθητών

Η μεταφορά των μαθητών πραγματοποιείται σύμφωνα με το 26 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4217 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων…»

και μπορείτε να την αναζητήσετε στο σύνολό της:

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-50025-2018.html

Σε γενικές γραμμές μεταφοράς με ταξί δικαιούνται παιδιά που διαμένουν πάνω από 1.200 μέτρα πεζή

 

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.