ΑΣΤΕΡΙΑ

Ευχαριστούμε την κα Στέλλα, μαμά μαθητή μας, για τη διάθεση και την υποστήριξη στην κατασκευή αστεριών!