ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: ’Έρευνα των μαθητών της Στ ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κοιλάδας

Οι μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ τάξης του Δημοτικού μας Σχολείου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υλοποίησαν μια έρευνα για τα παιδικά ατυχήματα. Η αφορμή δόθηκε από το βιβλίο της Γλώσσας, καθώς το 10ο Κεφάλαιο ασχολείται με τα ατυχήματα αυτά και

 » Διαβάστε περισσότερα

Ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ρατσισμού

Στο σχολείο  μας υλοποιείται  από  το Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων  το Πρόγραμμα  <<Ευαισθητοποίηση  των μαθητών  για  θέματα  ρατσισμού >> στο πλαίσιο  του <<Ετήσιου  προγράμματος  2013  του Ευρωπαϊκού Ταμείου  Ένταξης  Υπηκόων  Τρίτων  Χωρών>>.Το  Πρόγραμμα  χρηματοδοτείται  από  το Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Ένταξης  κατά  95% από  Κοινοτικούς  Πόρους  και κατά  5% από  Εθνικούς  Πόρους . Για  περισσότερες  πληροφορίες  πατήστε εδώ   » Διαβάστε περισσότερα