Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου

Ώρα Δραστηριότητα
08:00 – 08:15 Υποδοχή μαθητών
08:15 – 09:00 1η διδακτική ώρα
09:00 – 09:40 2η διδακτική ώρα
09:40 – 10:00 Διάλειμμα
10:00 – 10:45 3η διδακτική ώρα
10:45 – 11:30 4η διδακτική ώρα
11:30 – 11:45 Διάλειμμα
11:45 – 12:25 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35 Διάλειμμα
12:35 – 13:15 6η διδακτική ώρα (λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13:15 – 13:20 Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13:20 – 14:00 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Σίτιση
14:00 – 14:15 Διάλειμμα
14:15 – 15:00 2η διδακτική ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Μελέτη Προετοιμασίας (Λήξη ολοήμερου Προγράμματος)