Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)Λήψη αρχείου

Διαπιστευμένη Κοινοπραξία Erasmus+ από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας “Θεόδωρος Κάστανος”, το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας και το 6/θ Ολ. Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας

chain

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο κι επισκεφτείτε το προφίλ της Κοινοπραξίας μας.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=102684195959509&id=100086537857474

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2022-2023

ΠΡΑΞΗ 7η  Συλλόγου Διδασκόντων Δ. Σ. Υδρούσας (26-09-2022)

 

Σήμερα  26/09/2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:15, στο χώρο του γραφείου του διδακτικού προσωπικού συνήλθε ο Σύλλογος διδασκόντων του παραπάνω Σχολείου αποτελούμενος από τους:

 

 1. Σταύρο Βοσκόπουλο, δάσκαλο, Διευθυντή του Σχολείου.
 2. Ευανθία Τσουμίτα – Δημούλα, δασκάλα
 3. Γεωργία Κωνσταντινίδου, δασκάλα
 4. Σοφία Κωνσταντινοπούλου, δασκάλα
 5. Αθανάσιο Μοριχοβίτη, δάσκαλο
 6. Κυριακή Δήμου, δασκάλα.
 7. Σταύρο Ζωγράφο, δάσκαλο
 8. Ιωάννη Σέρτση, δάσκαλο
 9. Νικολέτα Σπυρίδου. δασκάλα Γερμανικών
 10. Στέφανο Λαζένκα δάσκαλο Φυσ. Αγωγής
 11. Ειρήνη Ψαρουμπά, δασκάλα Τμήματος Ένταξης
 12. Αναστασία Μαζαράκη, δασκάλα Αγγλικών
 13. Φανή Σιούτη, δασκάλα
 14. Ουρανία Αλεξίου, δασκάλα Πληροφορικής
 15. Αρχόντα Μογιάννη, δασκάλα παράλληλης

.

σε τακτική συνεδρίαση για να συζητήσει για το παρακάτω θέμα:

 

 

Θέμα: «Σύνταξη ετήσιου Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων»

 

 

Ο Σύλλογος κατόπιν προφορικής πρόσκλησης του Διευθυντή του Σχολείου, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει απαρτία μελών κι έχοντας διαβάσει τη νέα νομοθεσία, τις υπάρχουσες διατάξεις για το θέμα, προέβη σε διαλογική συζήτηση επί του θέματος,

και λαμβάνοντας υπ’ όψη:

 

 

 1. Την εισήγηση του Διευθυντή
 2. Το Φ.Ε.Κ. 111/12-6-2020 Νόμος υπ’ αριθμ. 4692 – Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις
 3. Την Υ.Α. 94236/ΓΔ4/29-07-2021 (Β’ 3567)του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
 4. Το υλικό της επιμόρφωσης για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην πλατφόρμα του ΙΕΠ

 

 

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

Τη συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Υδρούσας στην εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατά το σχολικό έτος 2022-23 και συντάσσει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της σχολικής μονάδας ως εξής:

 

 • Βασικός στόχος του Σχεδίου είναι οι μαθητές του σχολείου να αποκτήσουν εξοικείωση σε βασικές αλλά και σύγχρονες δεξιότητες.
 • Θα υλοποιηθούν δράσεις και από τις 4 θεματικές
 • Διαπιστώνεται ότι υπάρχει η εμπειρία εφαρμογής πολλών παρόμοιων προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου (Σχολικών Δραστηριοτήτων, Erasmus κλπ)
 • Υπάρχει η υλικοτεχνική υποδομή για την εκτέλεση του κάθε Σχεδίου Δράσης
 • Η ιστοσελίδα – μπλοκ του σχολείου στο ΠΣΔ είναι ενεργή και μπορεί να φιλοξενήσει και να προβάλλει τα Σχέδια
 • Μετά την υλοποίηση των εργαστηρίων θα γίνει αποτίμηση της υλοποίησής τους και αναστοχασμός – ανατροφοδότηση
 • Συντονιστές ορίζονται οι εκπαιδευτικοί: Κυριακή Δήμου για την Α΄τάξη, Ευανθία Τσουμίτα-Δημούλα για την Β’ τάξη, Σταύρος Ζωγράφος για την Γ’ τάξη, Ιωάννης Σέρτσης για την Δ’ τάξη, Γεωργία Κωνσταντινίδου για την Ε’ τάξη και Σοφία Κωνσταντινοπούλου για την ΣΤ’ τάξη.
 • Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν και οι ειδικότητες του σχολείου (Αγγλικών, Γερμανικών, Πληροφορικής, Εικαστικών και Φυσ. Αγωγής), αλλά και η Δασκάλα του Τμ. Ένταξης.
 • Θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ των τάξεων και συντονισμός στη ροή των Θεματικών.
 • Η θεματολογία θα μπορεί να σχετίζεται με τις ανάγκες του Erasmus που τρέχει το σχολείο, στα πλαίσια της Διαπιστευμένης Κοινοπραξίας CHAIN μαζί με τα άλλα 2 σχολεία της περιοχής
 • Θα υπάρξει συνεργασία με σχετικούς με το πρόγραμμα φορείς και διάχυση των αποτελεσμάτων στην σχολική κοινότητα.

 

 

Τα σχέδια δράσης ανά θεματικό κύκλο και τάξη:

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Α’ τάξη)

 

 

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας
Τμήμα: Α
Αριθμός μαθητών: 7
Όνομα εκπαιδευτικού: Κυριακή Δήμου

 

Θεματική: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην
Υποθεματική: Οδική ασφάλεια
Τίτλος: Με το ποδήλατο στο δρόμο με ασφάλεια κυκλοφορώ
Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2022

 

 

Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον
Υποθεματική: Οικολογία – Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά
Τίτλος: Το έδαφος
Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2022 – Φεβρουάριος 2023

 

Θεματική: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ. Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη
Υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα
Τίτλος: «Η οικογένεια δεν έχει αριθμητική, είναι απλώς μοναδική!»

( Ένα πρόγραμμα για την οικογενειακή πολυμορφία)

Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2023

 

Θεματική: Δημιουργώ και καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία
Υποθεματική: STEM – εκπαιδευτική ρομποτική
Τίτλος: Τα ρομπότ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος – Μάιος 2023

 

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Β’ τάξη)

 

 

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας
Τάξη: Β’
Αριθμός μαθητών: 9
Όνομα εκπαιδευτικού: Ευανθία Τσουμίτα – Δημούλα

 

Θεματική: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην
Υποθεματική: Ψυχικήκαι Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη
Τίτλος: « Το Σπίτι των Παιδιών-Πρόληψη Επιθετικότητας και Σχολικού Εκφοβισμού» (ΠΥΞΙΔΑ).
Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2022
Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον
Υποθεματική: Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία
Τίτλος: «Ξέρεις για τα Ηφαίστεια, τους Σεισμούς και τα Τσουνάμι; Μάθε τώρα πώς να προστατευτείς».
Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2022 – Φεβρουάριος 2023

 

Θεματική: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ. Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη
Υποθεματική: Εθελοντισμός διαμεσολάβηση
Τίτλος: «Φροντίζω κι Ενεργώ στην πλατεία του χωριού».
Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2023

 

 

 

 

Θεματική: Δημιουργώ και καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία
Υποθεματική: Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα
Τίτλος: «Γνωριμία με τα Επαγγέλματα».
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος – Μάιος 2023

 

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Γ’ τάξη)

 

 

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας
Τμήμα: Γ’  Τάξη
Αριθμός μαθητών: 4
Όνομα εκπαιδευτικού: Σταύρος Ζωγράφος

 

 

Θεματική: Ευ Ζην-Ζω καλύτερα
Υποθεματική: Οδική ασφάλεια
Τίτλος: Κυκλοφορώ με το ποδήλατό μου
Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2022
Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον
Υποθεματική: Οικολογία –Παγκόσμια και τοπική κληρονομιά
Τίτλος: Ανακύκλωση και μόδα
Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος – Φεβρουάριος 2023
Θεματική: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ. Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη
Υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα
Τίτλος: Στη δική μας τάξη κάνουμε τη φιλία πράξη
Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2023
Θεματική: Δημιουργώ και καινοτομώ –Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία
Υποθεματική: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή σταδιοδρομίας
Τίτλος: Δημιουργώ ένα καινοτόμο επιχειρηματικό σχέδιο
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος – Μάιος 2023

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Δ’ τάξη)

 

 

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας
Τάξη: Δ
Αριθμός μαθητών: 4
Όνομα εκπαιδευτικού: Ιωάννης Σέρτσης

 

Θεματική: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην
Υποθεματική: Οδική Ασφάλεια
Τίτλος: Κυκλοφορώ με ασφάλεια
Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2022
Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον
Υποθεματική: Οικολογία – Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά
Τίτλος: Για το δάσος μαθαίνω, δρω και δημιουργώ
Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2022 – Φεβρουάριος 2023

 

 

Θεματική: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ. Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη
Υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα
Τίτλος: Δυναμώνω τη φωνή μου, δυναμώνεις τη φωνή σου, δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης
Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2023

 

Θεματική: Δημιουργώ και καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία
Υποθεματική: STEM
Τίτλος: Ελλάδα μου, η χώρα μου
Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2022

 

\

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Ε’ τάξη)

 

 

 

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας
Τμήμα: Ε’
Αριθμός μαθητών: 5
Όνομα εκπαιδευτικού: Κωνσταντινίδου Γεωργία

 

Θεματική: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην
Υποθεματική: Ψυχική και συναισθηματική υγεία – Πρόληψη
Τίτλος: Δεν στιγματίζω… Προσεγγίζω
Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2022

 

Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον
Υποθεματική: Κλιματική αλλαγή – Φυσικές καταστροφές, Πολιτική προστασία
Τίτλος: Αλλάζω εγώ, αλλάζει και το κλίμα
Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2022 – Φεβρουάριος 2023

 

Θεματική: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ. Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη
Υποθεματική: Εθελοντισμός – Διαμεσολάβηση
Τίτλος: Υποχρεωτικό ταξίδι
Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2023
Θεματική: Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία
Υποθεματική: Επιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας – Γνωριμία με τα επαγγέλματα
Τίτλος: Επαγγέλματα του μέλλοντος
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος – Μάιος 2023

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΣΤ’ τάξη)

 

 

 

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας
Τμήμα: ΣΤ Τάξη
Αριθμός μαθητών: 6
Όνομα εκπαιδευτικών: Σοφία Κωνσταντινοπουλου – Αναστασία Μαζαράκη – Ειρήνη Ψαρουμπά

 

Θεματική: Ζω Καλύτερα – Ευ ζην
Υποθεματική: Οδική Ασφάλεια
Τίτλος: Ασφαλώς, κυκλοφορώ με το ποδήλατό μου
Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος  – Νοέμβριος 2022

 

Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον
Υποθεματική: Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά
Τίτλος: Ανακύκλωση και …μόδα
Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2022 – Φεβρουάριος 2023
Θεματική: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ. Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη
Υποθεματική: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
Τίτλος: Στη δικιά μας τάξη, κάνουμε τη φιλία πράξη
Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2023

 

Θεματική: Δημιουργώ και καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία
Υποθεματική: Επιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας
Τίτλος: Φτιάχνω επιχειρηματικό σχέδιο
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος – Μάιος 2023

 

 

Αφού εξαντλήθηκε τα θέμα της ημερήσιας διάταξης, έληξε η συνεδρίαση και συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάστηκε υπογράφτηκε όπως παρακάτω:

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δ/ντής του Σχολείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σταύρος Βοσκόπουλος

 

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 

Ευανθία Τσουμίτα – Δημούλα

Γεωργία Κωνσταντινίδου

Σοφία Κωνσταντινοπούλου

Αθανάσιος Μοριχοβίτης

Κυριακή Δήμου

Σταύρος Ζωγράφος

Ιωάννης Σέρτσης

Νικολέτα Σπυρίδου

Στέφανος Λαζένκας

Ειρήνη Ψαρουμπά

Αναστασία Μαζαράκη

Φανή Σιούτη

Ουρανία Αλεξίου

Αρχόντα Μογιάννη

Γιορτή λήξης σχολικού έτους 2021-2022

Τελευταία ημέρα της φετινής σχολικής χρονιάς…
Ανάμεικτα συναισθήματα, όπως το περιμέναμε!????????
Αποχαιρετήσαμε άλλη μια ΣΤ’ όπως της άρμοζε, αλλά παρακολουθήσαμε και μια γιορτή λήξης, υπέροχη!????

Με καλή προετοιμασία από όλους και ωραίες ερμηνείες των παιδιών, που τους αξίζει ένα μεγάλο “Μπράβο!”  ????????????????????

Οι μαθητές λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί και ειδικά το “Τμήμα συγχρονισμένης κολύμβησης”???????????? του σχολείου μας, σας εύχονται “ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ” και χαρούμενες διακοπές!!!
???????? ????????1 12 13 14 15 16 17 18 1

Αναδρομή του Ιουνίου…

 

Βλέποντας μαθητές και δασκάλους να ετοιμάζονται για τη γιορτή λήξης (1η φώτο) σήμερα, διαπιστώσαμε ότι τις τελευταίες δυο τρεις εβδομάδες, πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς, κάναμε πολλά που δεν δημοσιοποιήσαμε.
Διάφοροι οι λόγοι γι αυτό…
Όλη τη χρονιά κάναμε πολλά δηλαδή, αλλά αυτά των τελευταίων ημερών είναι που αντλούν από τη δύναμή σου, τα τελευταία αποθέματα…
➡️Τη Δευτέρα βρεθήκαμε σε χώρο άθλησης κ αναψυχής (2η φώτο)…
➡️Την περασμένη εβδομάδα, για την Ημέρα Περιβάλλοντος, κάναμε δράσεις ευαισθητοποίησης, φυτεύοντας λουλούδια???? στα βαρελάκια μας (3η φώτο)…
➡️Τις προηγούμενες μέρες, περιποιηθήκαμε τον σχολικό μας κήπο και δοκιμάσαμε τις πρώτες φράουλες???? παραγωγής μας (4η φώτο)…
➡️Πήγαμε ημερήσια στα Γιάννενα????️ (5η,6η,7η φώτο) κι ευχαριστούμε για την συνδρομή σε αυτήν τον Πρόεδρο της Υδρούσας, Γιάννη Στεφανίδη και τον Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων…
➡️Κάναμε εσωτερική επιμόρφωση πάνω στις Α’ βοήθειες???? οι εκπαιδευτικοί του σχολείου (8η φώτο) κι ευχαριστούμε την πιο ειδική επιστήμονα σε αυτό, Μαρία Στάιου…
➡️Και αρχικά, είχαμε πάρει μέρος σαν σχολείο στους φετινούς σχολικούς αγώνες (9η φώτο).
Τελευταίες μέρες της χρονιάς…
Η πίεση αρκετή, οι προετοιμασίες πυρετώδεις…
Χαρούμενοι όμως για τα αποτελέσματα!

1234556789

Γιορτή λήξης σχολ. έτους 2021-2022

Τελευταία ημέρα της φετινής σχολικής χρονιάς…
Ανάμεικτα συναισθήματα, όπως το περιμέναμε!????????
Αποχαιρετήσαμε άλλη μια ΣΤ’ όπως της άρμοζε, αλλά παρακολουθήσαμε και μια γιορτή λήξης, υπέροχη!????
Με καλή προετοιμασία από όλους και ωραίες ερμηνείες των παιδιών, που τους αξίζει ένα μεγάλο “Μπράβο!” ????????????????????
Οι μαθητές λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί και ειδικά το “Τμήμα συγχρονισμένης κολύμβησης”???????????? του σχολείου μας, σας εύχονται “ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ” και χαρούμενες διακοπές!!!
???????? ????1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1????

Μοιράσαμε χαμόγελα ενόψει Χριστουγέννων…

Ήταν η εβδομάδα που ενώσαμε τις δυνάμεις μας, για να μοιράσουμε χαμόγελα ενόψει Χριστουγέννων…????
✅ Παραλάβαμε τα αστεράκια μας από το #MakeAWishGreece (Κάνε-Μια-Ευχή-Ελλάδος) και μ’ αυτά στολίσαμε το εναλλακτικό – οικολογικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο μας. Εκπληρώσαμε μια ευχή ενός παιδιού. Ενός παιδιού από αυτά που είναι πραγματικοί ήρωες…
✅ Παραδώσαμε τα τρόφιμα που συγκεντρώσαμε σαν σχολείο, στο Γηροκομείο Φλώρινας, για τη δράση “Φαγητό για όλους”, ελπίζοντας να χαρίσουμε λίγα χαμόγελα κι εκεί…
✅ Μικρά, αλλά πολύτιμα μαθήματα ζωής, για τους μαθητές μας! s1s2s3s4s5

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΜΕΑ – 3η Δεκεμβρίου 2021

Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ” η 3η Δεκεμβρίου.
☑️Στόχος του σχολείου φέτος, η ευαισθητοποίηση μαθητών και τοπικής κοινωνίας στο θέμα της προσβασιμότητας και η βελτίωσή της στους χώρους που κινούμαστε.
Γι’ αυτό και είχε ιδιαίτερη αξία η σημερινή δράση.
☑️Ευχαριστούμε πολύ για τη συνδρομή τον Πρόεδρο του Γ. Ν. Νοσοκομείου Φλώρινας κο Χρήστο Παπούλκα, το προσωπικό του ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας και τον καλό φίλο όλου του σχολείου πλέον Παναγιώτη Μίνγκα, που μας μύησαν στα “ενδότερα” αυτού του σημαντικού θέματος.
☑️Σημαντικά συμπεράσματα βγάλαμε κι από τη σχετική παρουσίαση της καλής συναδέλφου Ειρήνη Ψαρουμπά, που πάντα έχει κάτι καλό να περάσει σε μαθητές και δασκάλους, αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα.
263050003 411862207261329 1246050872136984905 n 263294403 961638634699926 3839437809948927171 n 263463239 439041724490222 7311942342112099671 n 263463831 1237437363418171 2613605532456482105 n 261044026 225363789737993 3104997538549278996 n 261097042 701029067539808 4595284892946216455 n 261241642 268438805254510 3846705612196354502 n 261478547 321129246268676 180927695937713186 n 261680926 5022145401162979 8406878985994917405 n 262108251 2694337614202867 7964852399950363100 n 262160798 889098991973160 9159704905007160880 n 262281714 434528151416878 5806773657986531179 n 262543051 295632289142471 793623562972876197 n 262660512 456859009156686 2361508830628809497 n 262731886 596302994974235 5736828800658016156 n 262745862 192883576297676 3064189762640131869 n 262784250 403687464833743 2695260938798927597 n 262790025 239270461640243 464795912883697564 n 262819603 5170416939669569 2960853491912986857 n 262856107 320697796309283 7713015820787330939 n 262900037 253696160087660 7285132893019891566 n 262940431 329506918651670 2592575868255127805 n 262951395 636623957460584 3001906640077498602 n 262962760 480556170170185 5237339410655764835 n 262962771 3196114340671665 3414919872128106426 n 262996065 1336134646829896 2158418161155325198 n

“Φυτεύουμε τις ρίζες που μας ενώνουν”

Σήμερα, “Φυτέψαμε τις ρίζες που μας ενώνουν” στην αυλή του Σχολείου.
Στα πλαίσια της δράσης “Let’s do it Greece”, σε συνεργασία με τον Δήμο Φλώρινας και με τη βοήθεια του προέδρου της Υδρούσας Γιάννη Στεφανίδη, φυτέψαμε συμβολικά το δέντρο που μας παραχώρησε ο Δήμος και το Γραφείο Εθελοντισμού κι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλης Χάτζιος, αλλά και τα άλλα 6, σε ανάμνηση του Erasmus+ της τελευταίας 3ετίας, που περίμεναν την κατάλληλη εποχή.
Το σημαντικό ήταν ότι οι μαθητές μας διαπίστωσαν τη σημασία της Δράσης μεν, αλλά το χάρηκαν δε και το έζησαν έντονα!
????????????????????????????????????

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

.jpg

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα με θέμα: «Πειθαρχία ή οριοθέτηση; Τι
έχει ανάγκη τελικά ένα παιδί;». Θα εισηγηθούν η Κοινωνική Λειτουργός
του ΣΔΕΥ 3 ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, κ. Τσουλουκίδου
Ευανθία και η Ψυχολόγος του ΣΔΕΥ Ειδικού Νηπιαγωγείου Φλώρινας,

κ. Μακρή Παναγιώτα.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου

2021 στις 18:00-19:30.

Ο σύνδεσμος για τη σύνδεση σας είναι ο ακόλουθος:
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/panmak_96
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα: panmak_96@sch.gr

& tevanthia@sch.gr

Με αφορμή μια “Παγκόσμια Ημέρα μέσα στο χρόνο”. Σκέψεις που μας απασχόλησαν αυτήν την εβδομάδα…

Με αφορμή μια “Παγκόσμια Ημέρα μέσα στο χρόνο”…
Σκέψεις που μας απασχόλησαν αυτήν την εβδομάδα…
(Ή αλλιώς, “Πώς διώξαμε τον φόβο για το ομοίωμα του ανθρώπινου σώματος που φοβόμασταν ????)
Φαντάσου, λοιπόν, να «παλεύεις» μόνος σου με ένα «θηρίο». Να «παλεύεις» με κάτι που δεν έχει όνομα και ταυτότητα μέχρι τη στιγμή που ανακαλύπτεις ότι έχει. Αν το ανακαλύψεις… Και μόλις ανακαλύψεις την ταυτότητα, που έχει δοθεί στο «θηρίο» σου, να πρέπει να παλέψεις με περισσότερη δύναμη, γιατί τώρα ξέρεις. Και όσο παλεύεις να βλέπεις ότι πλησιάζεις στη νίκη. Πρόσεχε! Αυτή δεν έρχετε ποτέ εύκολα. Νιώθεις ότι την πλησιάζεις, αλλά αυτή απομακρύνεται. Και μετά ξαναπλησιάζει! Και πάλι απομακρύνεται! Και να τη! Φαίνεται ξανά να σε πλησιάζει! Τώρα κάτι γίνεται. Αρχίζεις αργά και σταθερά να φτάνεις στο τέλος του αγώνα! Ένα τέλος για το οποίο πάλεψες πολύ. Πάρα πολύ! Μπορεί να μην ήταν αυτό που φανταζόσουν, ήθελες ή περίμενες. Είναι όμως δικό σου! Το κέρδισες με την αξία σου! Δεν μπορεί κανείς να στο αμφισβητήσει. Ειδικά αν είναι αυτός ο «κανείς» δεν πίστεψε ποτέ ότι μπορείς να τα καταφέρεις… ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για εδώ που έφτασες! Είσαι νικήτης και μόνο που το πάλεψες!!!
Τα παραπάνω δεν είναι τίποτα περισσότερο από σκέψεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, που κάθε χρόνο γιορτάζεται στις 10 Οκτωβρίου. Και έχει σημασία το «γιορτάζεται». Γιορτάζουμε για όλους τους ανθρώπους, που παλεύουν με ψυχικά νοσήματα, που πέφτουν, που σηκώνονται, που δεν εγκαταλείπουν τον αγώνα. Γιορτάζουμε για αυτούς που βρίσκουν τη δύναμη να ζητήσουν βοήθεια για αυτό που αντιμετωπίζουν μέσα τους. Φωνάζουμε δυνατά, ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να μην είσαι καλά. Ταυτόχρονα, διεκδικούμε παροχές ψυχικής υγείας για όλους τους ανθρώπους ανα τον κόσμο. Δεν είναι λίγοι αυτοί που τις έχουν ανάγκη. Είναι περίπου μισό δισεκατομμύριο. Το νούμερο δεν έχει αξία μόνο ως προς την αναγκαιότητα διεκδίκησης τέτοιων υπηρεσίων. Έχει αξία και ως προς την απενοχοποίηση αυτών των νοσημάτων, στη θέαση τους στην καθημερινότητα και στην πίστη ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν!
Μπορουμε να ψαξουμε και να βρούμε πολλούς ορισμούς για την ψυχική υγεία, επίσημους και ανεπίσημους. Και όλοι έχουν την αξία τους. Εμείς, όμως, προτιμήσαμε με αφορμή μια παγκόσμια ημέρα μέσα στο χρόνο να δούμε τι σημαίνει για μας το να είμαστε καλά μέσα μας. Μαζί με τα παιδιά των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ του Δημοτικού Σχολείου Υδρούσας, καθώς και με τη δασκάλα των Αγγλικών κα Νατάσα Μαζαράκη, ψάξαμε και βρήκαμε τι σημαίνει ψυχική υγεία για τον καθένα από εμάς. Το γράψαμε πάνω σε φουσκωμένα μπαλόνια, για να μπορεί να φτάσει ψηλά το μήνυμά μας, και τα δέσαμε στον άνθρωπο, που στα σχολεία αναπαριστά πάντα το ορατό «μέσα» του ανθρώπου. Τώρα στο σχολείο μας, φανερώνεται και το αόρατο… Και είναι πάντα τόσο σημαντικό όσο το ορατό! Ας μην το ξεχνάμε!!!
Από την ψυχολόγο του Σχολείου μας, κα Παναγιώτα Μακρή.

Ψυχολόγος στο Σχολείο μας

Προς τους γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Υδρούσας

Αγαπητοί γονείς,

Ονομάζομαι Παναγιώτα Μακρή και για το σχολικό έτος 2021-2022 θα εργαστώ στο σχολείο σας ως Ψυχολόγος. Λίγα λόγια για να με γνωρίσετε καλύτερα: Τελείωσα τις βασικές σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2018 και φέτος ολοκληρώνω το μεταπτυχιακό μου στην Ειδική Αγωγή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχω καταγωγή από Άρτα και από Φλώρινα και είναι η 2η χρονιά που εργάζομαι στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ως μέλος μιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης(Ε.Δ.Υ.) με πλαίσιο αναφοράς τα σχολεία, στόχος μου για τη φετινή χρονιά είναι η υποστήριξη των μαθητών στις ιδιαίτερες μαθησιακές και όχι μόνο ανάγκες τους, η ενημέρωση και εξοικείωσή τους με ζητήματα ψυχικής υγείας, καθώς και κοινωνικά ζητήματα, σε συνεργασία πάντοτε με τους εκπαιδευτικούς, η ψυχολογική υποστήριξη τους και η συμβουλευτική αναφορικά με τα θέματα που τους απασχολούν, ιδιαίτερα σε αυτή την προκλητική για όλους μας περίοδο.

Φυσικά, είμαι εδώ να ακούσω και εσάς τους ίδιους σχετικά με τους προβληματισμούς για τα παιδιά σας. Οι συζητήσεις μας θα χαρακτηρίζονται απο εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα, όπως ορίζει και ο Κώδικας Δεοντολογίας του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. Δεδομένου ότι θα συνεχίσουμε τη δια ζώσης επικοινωνία, θα μας δοθεί η ευκαιρία και για ομαδικές συναντήσεις, στις οποίες θα μιλήσουμε γαι ζητήματα που αφορούν τα παιδιά. Ελπίζω η συμμετοχή σας να είναι μεγάλη και ανεμπόδιστη! Σε αυτή την τόσο παράξενη εποχή που ζούμε, ένα πράγμα είναι βέβαιο: Μπορούμε συνεργατικά να βελτιώσουμε ουσιαστικά τη σχολική, αλλά και την ευρύτερη ζωή των παιδιών.

Ολοκληρώνοντας, στο Δημοτικό Σχολείο της Υδρούσας θα βρίσκομαι κάθε Τετάρτη 08:15 – 13:15. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του σχολείου.

Εύχομαι σε όλους μια υπέροχη σχολική χρονιά, με όσο το δυνατόν περισσότερες θετικές προκλήσεις και ευκαιρίες για εξέλιξη!!!

Με εκτίμηση,

Παναγιώτα Μακρή,

Αναπληρώτρια Ψυχολόγος Ε.Δ.Υ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2021-2022

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας, αποφασίζει ομόφωνα

Τη συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Υδρούσας στην εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατά το σχολικό έτος 2021-22 και συντάσσει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της σχολικής μονάδας ως εξής:

 

 • Βασικός στόχος του Σχεδίου είναι οι μαθητές του σχολείου να αποκτήσουν εξοικείωση σε βασικές αλλά και σύγχρονες δεξιότητες.
 • Θα υλοποιηθούν δράσεις και από τις 4 θεματικές
 • Διαπιστώνεται ότι υπάρχει η εμπειρία εφαρμογής πολλών παρόμοιων προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου (Σχολικών Δραστηριοτήτων, Erasmusκλπ)
 • Υπάρχει η υλικοτεχνική υποδομή για την εκτέλεση του κάθε Σχεδίου Δράσης
 • Η ιστοσελίδα – μπλοκ του σχολείου στο ΠΣΔ είναι ενεργή και μπορεί να φιλοξενήσει και να προβάλλει τα Σχέδια
 • Μετά την υλοποίηση των εργαστηρίων θα γίνει αποτίμηση της υλοποίησής τους και αναστοχασμός – ανατροφοδότηση
 • Συντονιστές ορίζονται οι εκπαιδευτικοί: Ζώλης Χρήστος για την Α΄τάξη, Δήμου Κυριακή για την Β’ τάξη, Σέρτσης Ιωάννης για την Γ’ τάξη, Ζωγράφος Σταύρος για την Δ’ τάξη, Κωνσταντινοπούλου Σοφία για την Ε’ τάξη και Κωνσταντινίδου Γεωργία για την ΣΤ’ τάξη.
 • Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν και οι ειδικότητες του σχολείου (Αγγλικών, Γερμανικών, Πληροφορικής, Εικαστικών και Φυσ. Αγωγής), αλλά και της Δασκάλας του Τμ. Ένταξης.
 • Θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ των τάξεων και συντονισμός στη ροή των Θεματικών.
 • Θα υπάρξει συνεργασία με σχετικούς με το πρόγραμμα φορείς και διάχυση των αποτελεσμάτων στην σχολική κοινότητα.

 

 

Τα σχέδια δράσης ανά θεματικό κύκλο και τάξη:

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Α’ τάξη)

 

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας
Τμήμα: Α
Αριθμός μαθητών: 9
Όνομα εκπαιδευτικού: Χρήστος Ζώλης

 

Θεματική: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην
Υποθεματική: ΥΓΕΙΑ:Διατροφή,Αυτομέριμνα,Οδική Ασφάλεια
Τίτλος: Τρώω σωστά, μεγαλώνω καλά
Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2021

 

Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον
Υποθεματική: Οικολογία – Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά
Τίτλος: Προστατεύω και αγαπώ το δάσος
Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2022

 

 

Θεματική: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ. Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη
Υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα
Τίτλος: Αν όλα τα παιδιά της γης
Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2022

 

Θεματική: Δημιουργώ και καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία
Υποθεματική: STEM – εκπαιδευτική ρομποτική
Τίτλος: Ανάπτυξη και δημιουργικότητα μέσω της ρομποτικής
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος – Μάιος 2022

 

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Β’ τάξη)

 

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας
Τάξη: Β’
Αριθμός μαθητών: 4
Όνομα εκπαιδευτικού: Δήμου Κυριακή

 

Θεματική: Δημιουργώ και καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία
Υποθεματική: Επιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με Επαγγέλματα
Τίτλος: Οικονομικός Γραμματισμός- Στην τσέπη… χαρτζιλίκι!
Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2021

 

Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον
Υποθεματική: Οικολογία – Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά
Τίτλος: Οικολογική Συνείδηση – DirtyStories: Σκέφτομαι πριν το πετάξω
Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2022

 

Θεματική: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην
Υποθεματική: Ψυχική και συναισθηματική υγεία – Πρόληψη
Τίτλος: Ασφάλεια και Πρόληψη – Δεν μαλώνω, δεν μαλώνω, αγκαλιά μεγάλη απλώνω
Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2022

 

Θεματική: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ. Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη
Υποθεματική: Εθελοντισμός – Διαμεσολάβηση
Τίτλος: Φροντίζω και Ενεργώ για τη Γειτονιά μου
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος – Μάιος 2022

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Γ’ τάξη)

 

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας
Τμήμα: Γ Τάξη
Αριθμός μαθητών: 4
Όνομα εκπαιδευτικού: Σέρτσης Ιωάννης
 

 

Θεματική: Δημιουργώ και καινοτομώ –Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία
Υποθεματική: Επιχειρηματικότητα –Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με Επαγγέλματα
Τίτλος: Επαγγέλματα σήμερα και αύριο
Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2021

 

Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον
Υποθεματική: Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική  Κληρονομιά
Τίτλος: Μουσεία της περιοχής μου
Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2022

 

Θεματική: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ. Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη
Υποθεματική: Συμπερίληψη- Αλληλοσεβασμός , διαφορετικότητα
Τίτλος: Στη δική μας τάξη κάνουμε τη φιλία πράξη
Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2022

 

Θεματική: Ευ Ζην-Ζω καλύτερα
Υποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου– Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
Τίτλος: Το ανθρώπινο σώμα
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος – Μάιος 2022

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Δ’ τάξη)

 

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας
Τάξη: Δ
Αριθμός μαθητών: 6
Όνομα εκπαιδευτικού: Ζωγράφος Σταύρος

 

Θεματική: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην
Υποθεματική: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή, Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια
Τίτλος: Μεσογειακή διατροφή
Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2021
Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον
Υποθεματική: Οικολογία – Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά
Τίτλος: Το δάσος και τα μανιτάρια του τόπου μας
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος – Μάιος 2022

 

 

Θεματική: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ. Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη
Υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα
Τίτλος: Τα δικαιώματα των παιδιών
Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2022

 

 

Θεματική: Δημιουργώ και καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία
Υποθεματική: STEM – εκπαιδευτική ρομποτική
Τίτλος: Επαγγέλματα και Γνωριμία με την επιχειρηματικότητα
Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2022

 

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Ε’ τάξη)

 

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας
Τμήμα: Ε’
Αριθμός μαθητών: 7
Όνομα εκπαιδευτικού: Κωνσταντινοπούλου Σοφία

Ψαρουμπά Ειρήνη

 

Θεματική: Δημιουργώ και καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία
Υποθεματική: STE(A)M
Τίτλος: Mεταμορφώσεις γεωμετρικών σχημάτων και στερεών
Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2021

 

Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον
Υποθεματική: Οικολογία – Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά
Τίτλος: Στόχοι – Δράσεις για ένα καλύτερο μέλλον
Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2022

 

Θεματική: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην
Υποθεματική: Ψυχική και συναισθηματική υγεία – Πρόληψη
Τίτλος: Η φιλία
Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2022

 

Θεματική: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ. Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη
Υποθεματική: Εθελοντισμός – Διαμεσολάβηση
Τίτλος: Εγώ και η κοινωνία
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος – Μάιος 2022

 

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΣΤ’ τάξη)

 

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας
Τμήμα: ΣΤ Τάξη
Αριθμός μαθητών: 5
Όνομα εκπαιδευτικού: Γεωργία Κωνσταντινίδου

 

Θεματική: Δημιουργώ και καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία
Υποθεματική: Επιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας -Γνωριμία με επαγγέλματα
Τίτλος: Επαγγέλματα του μέλλοντος
Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος 2021 – Νοέμβριος 2021

 

Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον
Υποθεματική: Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά
Τίτλος: Μαθητές ξεναγοί, δημοσιογράφοι – Ανάδειξη τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς
Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2022

 

Θεματική: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ. Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη
Υποθεματική: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
Τίτλος: Πέρα από το ροζ και το γαλάζιο
Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος 2022– Μάρτιος 2022

 

Θεματική: Ζω Καλύτερα – Ευζην
Υποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
Τίτλος: Μεγαλώνω και αλλάζω
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος 2022– Μάιος 2022

Το Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας, είναι κάτοχος του συγκεκριμένου ιστότοπου από το 2013. Για καιρό δεν γινόταν χρήση του χώρου, αλλά άλλων μέσων επικοινωνίας με τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών και με το ευρύτερο κοινό. Από σήμερα όμως, Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, το παρόν blog ενεργοποιείται ξανά και θα ενημερώνεται συχνά με τα προγράμματα και τις δράσεις του Σχολείου μας.

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Το Δημ. Σχολείο Υδρούσας συμμετείχε στη 2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού  στις  5 Οκτωβρίου 2015, με θεματικό άξονα: «Σχολικος Αθλητισμός – Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα αρχαία και σύχρονα Ολυμπιακά  Αθλήματα».

Ο Γυμναστής και οι δάσκαλοι του σχολείου  παρουσίασαν στα παιδιά με τη βοήθεια εικόνων ομιλιών και βίντεο από το διαδίκτυο, την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Στη συνέχεια τα παιδιά κατέβηκαν στην αυλή του Σχολείου όπου και συμμετείχαν σε ευχάριστα και διασκεδαστικά αθλητικά παιχνίδια.Η εκδήλωση έκλεισε με καλλιτεχνικές δημιουργίες των παιδιών, σχετικές με το θέμα. (2018)

DSCN1367 [800x600]

DSCN1368 [800x600]

DSCN1369 [800x600]

DSCN1370 [800x600]

DSCN1373 [800x600]

DSCN1374 [800x600]

DSCN1375 [800x600]

DSCN1376 [800x600]

DSCN1377 [800x600]

DSCN1379 [800x600]

DSCN1381 [800x600]

DSCN1382 [800x600]

DSCN1384 [800x600]

DSCN1385 [800x600]