Ανακοίνωση για τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου και την παρέλαση

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο στις 9:00 και από εκεί θα πάμε όλοι μαζί στο παλιό σχολείο για τη γιορτή. Η γιορτή θα αρχίσει στις 9:30

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο στις 9:15 και από εκεί θα πάμε όλοι μαζί στην εκκλησία. Θα ακολουθήσει παρέλαση

 » Διαβάστε όλο το άρθρο