Συνάντηση με τους γονείς

Αγαπητοί γονείς

Ο σύλλογος διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Καταρράκτη σας προσκαλεί τη Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 (για τις Α’,Γ’ και Δ’ τάξεις) και 13:00 (για τις Β’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις) για να συζητήσουμε σχετικά με τη φετινή μας συνεργασία στο σχολείο. Η παρουσία σας θα ήταν χρήσιμη.