Πλατφόρμα edupass για δήλωση self – test

 

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για τις δημόσιες σχολικές μονάδες η πλατφόρμα edupass.gov.gr, μέσω της οποίας θα εκδίδεται η Σχολική Κάρτα για COVID-19, ενώ ενσωματώνονται και όλες οι λειτουργίες της προηγούμενης σελίδας όπου δηλώνονταν το αποτέλεσμα του self-test. Χάρη της πλατφόρμας o Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει ότι εντός της σχολικής μονάδας βρίσκονται μόνο πρόσωπα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί/μέλη, επισκέπτες), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία (εμβολιασμένοι, υπόχρεοι διαγνωστικού (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)) .

Υπόχρεοι υποβολής στην πλατφόρμα edupass.gov.gr δήλωσης συμμετοχής με φυσική παρουσία στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές μονάδες είναι:

(α) οι μαθητές/τριες,

(β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),

(γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»).

Επομένως Δευτέρα βράδυ και Πέμπτη βράδυ οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών εισέρχονται  στην πλατφόρμα  https://edupass.gov.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet που διαθέτουν και δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test.

Επισημαίνεται ότι, η έκδοση σχολικής κάρτας γίνεται  μέσα από τη πλατφόρμα edupass.gov.gr και όχι χειρόγραφα!Λήψη αρχείου