Εποχική γρίπη

Αγαπητοί γονείς

Με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα της εποχικής γρίπης, έχει ξεκινήσει η περίοδος αυξημένης δραστηριότητας της γρίπης στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τη με Αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4133/23-01-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και το με Αρ. Πρωτ. 10057/Δ2/24-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε για τα συμπτώματα της γρίπης, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν κατά της διασποράς του ιού.

Η κλινική συμπτωματολογία της γρίπης περιλαμβάνει:

  • Πυρετό (μεγαλύτερο ή ίσο με 38ο C) και ένα από τα παρακάτω συμπτώματα:
  • Βήχα · Πονόλαιμο · Μυαλγίες · Συνάχι · Πονοκέφαλο · Ρίγος · Αίσθημα κόπωσης · Διάρροια και εμέτους.

Τονίζεται ότι τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι των σχολείων που παρουσιάζουν γριπώδη συνδρομή, όπως περιγράφεται παραπάνω, πρέπει να παραμένουν στο σπίτι για όσες μέρες διαρκεί ο πυρετός και επιπλέον ακόμα ένα 24ωρο μετά την υποχώρησή του, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών. 

Ως γονείς οφείλετε να ελέγχετε καθημερινά τα παιδιά για την εμφάνιση συμπτωμάτων γρίπης, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω πριν τα στείλετε στο σχολείο και εάν εμφανίζουν συμπτώματα να μην τα στέλνετε.

Αφήστε μια απάντηση