ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Βασικές αρχές:
• Κίνηση από το όλο στο μέρος, από το πλαισιωμένο στο αφηρημένο.
• Η ολιστική δίνει έμφαση στη διαδικασία και στην ανάπτυξη στρατηγικών σε αντίθεση με την παραδοσιακή που προκρίνει το τελικό προϊόν και τις δεξιότητες (συμπλήρωση, υπογράμμιση, αντιστοίχιση, γραπτή επανάληψη, ικανότητα αντιγραφής).
• Επικέντρωση στο νόημα και στο σκοπό του κειμένου (και όχι στα γράμματα και στις λέξεις). Κείμενο = όλο = βασική μονάδα ανάλυσης.
• Γραφή σημαίνει γραφή κειμένων και ανάγνωση σημαίνει ανάγνωση κειμένων. Η γνώση εμπλέκεται με τις (κοινωνικές) ανάγκες των μαθητών.
• Χρήση αυθεντικών κειμένων από τον κοινωνικό περίγυρο και λογοτεχνίας.
• Η πραγματική ανάγνωση και γραφή μαθαίνεται μέσα από πραγματικές καταστάσεις με νόημα και όχι μέσα από μεμονωμένες δεξιότητες ή τυποποιημένα σενάρια.
• Τα τυπικά στοιχεία της γλώσσας (γραμματική, μορφοσυντακτικό, ορθογραφία) δεν απαλείφονται, απλώς διδάσκονται μέσα από τα νοήματα που παράγουν στα κείμενα.
• Ο Goodman αναφέρει ότι στην ολιστική τάξη υπάρχει πλούσιο υλικό: βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, αφίσες, αρχεία.
• Η αξιολόγηση στην ολιστική μέθοδο αποφεύγει τα τεστ και τα διαγωνίσματα. Κυριαρχεί η άτυπη καθημερινή παρατήρηση, η περιγραφική και αναλυτική καταγραφή συμπερασμάτων της καθημερινότητας, η επικέντρωση στην πορεία των μαθητών, οι συσκέψεις και οι συνεντεύξεις.
• Η πιο ασύμβατη πλευρά της ολιστικής με την παραδοσιακή διδασκαλία της γλώσσας είναι ο τεμαχισμός της γλώσσας σε δεξιότητες και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για κάθε δεξιότητα χωριστά.
Λέξεις κλειδιά: φιλοσοφία της γλώσσας, διδακτική προσέγγιση, αυθεντικό υλικό, υποστηρικτικό συγκείμενο, γράψιμο με νόημα.
Η μέθοδος project χρησιμοποιεί την ολιστική μάθηση για τη διερεύνηση ενός θέματος ή ενός συμπλέγματος θεμάτων.
Πίσω από την ολιστική μέθοδο για την γραφή υπάρχει η κοινωνικοπολιτική παραδοχή ότι ο άνθρωπος (ως πολιτική ύπαρξη) πρέπει να αποκτά μία συνολική αίσθηση – γνώση του κοινωνικού και φυσικού κόσμου και όχι αποσπασματικές γνώσεις. Ένα είδος συνολικής αντίληψης που συνδέεται με την έννοια της πράξης.
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση