Τηλεκπαίδευση

Από την Τρίτη 16 Μαρτίου αναστέλλεται η δια ζώσης διδασκαλία και θα ισχύει η τηλεκπαίδευση.

Το πρόγραμμα θα είναι το ίδιο με αυτό που ίσχυε στην τηλεκπαίδευση κατά το φθινόπωρο.

Εγγραφές στην Α΄ τάξη

Οι αιτήσεις για εγγραφές στην Α΄ τάξη πραγματοποιούνται

από 1 – 20 Μαρτίου, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11:30-12:30 π.μ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Βιβλιάριο υγείας
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή
  • Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου
  • Αποδεικτικό διεύθυνσης

Δικαιολογητικά για εγγραφή στο Ολοήμερο Τμήμα και την Πρωινή Ζώνη:

  • Αίτηση
  • Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα τους για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

 

Αναλυτικά η εγκύκλιος του υπουργείου.Λήψη αρχείου