16-09-2020 : Θέματα της Αρ. 05/16-09-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΔΕ ( Πίνακες δεκτών & μη δεκτών Υποψηφιοτήτων για θέση Δ/ντού σε Σχολεία του Νομού)

Θέματα της με αριθμ. 05#16-09-2020 Πράξης Διευρ ΠΥΣΔΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ