ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α. Ακαδημαϊκή Εξέλιξη Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε (μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο) το 1984 με το Π.Δ. 83/1984, που τροποποιήθηκε το 1985 με το Π.Δ. 302/1985 και το Π.Δ. 107/86. Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίστηκε ο Βόλος. Σύμφωνα με το ιδρυτικό διάταγμα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας περιελάμβανε τα …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ’ »