no rotate image set no rotate image set no rotate image set no rotate image set

Άρθρα σχετικά με 31 Μαρτίου 2013

Μπορείτε να κατεβάσετε τον συμπιεσμένο φάκελο που περιέχει τα αρχεία της εργασίας των μαθητών της Β’ και Γ’ Τάξης Λυκείου Κασσιώπης στο μάθημα της Πληροφορικής, σχολικό έτος 2012-2013, με το οποίο συμμετέχουν στο 3ο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στην Κέρκυρα, Ιόνιος Ακαδημία 19 – 20 Απριλίου 2013. Αφού αποσυμπιέσετε τον φάκελο, τον τοποθετείτε στη ρίζα C:\ […]

κάτω από: Γενικά

Δείτε σε μορφή βίντεο την εργασία των μαθητών της Β’ και Γ’ Λυκείου Κασσιώπης στο μάθημα της Πληροφορικής, σχολικό έτος 2012 – 2013, με την οποία συμμετέχουν στο 3ο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στην Κέρκυρα.

κάτω από: Γενικά

Κατηγορίες