Δείτε το βίντεο για τον τρόπο που δημιουργούνται οι οροσειρές με την σύγκλιση των τεκτονικών πλακών.