Αρχική

Υποστήριξη διδασκαλίας Παραδοσιακών Χορών Μακεδονίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

Ο δικτυακός μας τόπος έχει ως στόχο τη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών της Μακεδονίας σε μαθητές της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης.

 

Δίνεται έμφαση στα εθνογραφικά στοιχεία κάθε χορού καθώς και στη διδασκαλία του με τη χρήση βίντεο χρησιμοποιώντας την ολική και μερική μέθοδο διδασκαλίας.

 

Τα διαδικτυακά μαθήματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν για κάθε χορό τα παρακάτω στοιχεία :

 

  • Εθνογραφικά στοιχεία και ρυθμοκινητική ανάλυση
  • Παρουσίαση με χρήση βίντεο του χορού χρησιμοποιώντας ρυθμική αρίθμηση (με την ολική και μερική μέθοδο διδασκαλίας)
  • Παρουσίαση του χορού με μουσική από την Ομάδα Χορού του 3ου Γυμνασίου Νάουσας

 

 

Δημιουργία Ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού υλικού

Χρήστος Ζάλιος

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής του 3ου Γυμνασίου Νάουσας

 

Συμμετείχαν οι μαθητές που αποτελούσαν την Ομάδα παραδοσιακών χορών στο 3ο Γυμνάσιο Νάουσας τη σχολική χρονιά 2013-14.

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση