Δίκτυα

Μια παρουσίαση σε prezi για τα Δίκτυα  (Κεφάλαιο 3.3 Δίκτυα) από το βιβλίο της Β’ Λυκείου Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών. Στο τέλος της παρουσίασης υπάρχουν δραστηριότητες από την ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος.

Διάβασε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα

Μια παρουσίαση σε prezi για τα Πληροφοριακά Συστήματα (Κεφάλαιο 3.2 Πληροφοριακά Συστήματα) από το βιβλίο της Β’ Λυκείου Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών. Στο τέλος της παρουσίασης υπάρχουν δραστηριότητες από την ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος.

Διάβασε περισσότερα

Προγραμματισμός – Βασικές έννοιες και γλώσσες προγραμματισμού

Μια παρουσίαση σε prezi για τον προγραμματισμό  (Κεφάλαιο 2.3 Προγραμματισμός) από το βιβλίο της Β’ Λυκείου Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών. Στο τέλος της παρουσίασης υπάρχουν δραστηριότητες από την ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος.   …

Διάβασε περισσότερα

Παρουσίαση Βασικών εννοιών Αλγορίθμων

Μια παρουσίαση σε prezi για τις βασικές έννοιες των αλγορίθμων (Κεφάλαιο 2.2 Αλγόριθμοι) από το βιβλίο της Β’ Λυκείου Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών. Στο τέλος της παρουσίασης υπάρχουν δραστηριότητες από την ηλεκτρονική τάξη …

Διάβασε περισσότερα

Παρουσίαση της έννοιας του προβλήματος

Μια παρουσίαση σε prezi για την έννοια του προβλήματος (Κεφάλαιο 2.1 Πρόβλημα) από το βιβλίο της Β’ Λυκείου Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών. Στο τέλος της παρουσίασης υπάρχουν …

Διάβασε περισσότερα