Ήχος (LAMS)

Το LAMS είναι ένα νέο Διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και εποπτείας ψηφιακών μαθημάτων για δια ζώσης, μικτή και εξ αποστάσεως μάθηση. Στα πλαίσια του μαθήματος Πολυμέσα Δίκτυα (μάθημα επιλογής Γ’ …

Διάβασε περισσότερα

Εικόνες και Γραφικά (LAMS)

Το LAMS είναι ένα νέο Διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και εποπτείας ψηφιακών μαθημάτων για δια ζώσης, μικτή και εξ αποστάσεως μάθηση. Στα πλαίσια του μαθήματος Πολυμέσα – Δίκτυα (μάθημα επιλογής …

Διάβασε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων (LAMS)

Το LAMS είναι ένα νέο Διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και εποπτείας ψηφιακών μαθημάτων για δια ζώσης, μικτή και εξ αποστάσεως μάθηση. Στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Υπολογιστών (μάθημα επιλογής Β’ …

Διάβασε περισσότερα