13.1 Προσθήκη μέλους

4 Νοεμβρίου 2019 Δεν επιτρέπονται σχόλια

Ως μέλος στο ιστολόγιο σας μπορείτε να προσθέσετε μόνο χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου που έχουν συνδεθεί τουλάχιστον μία φορά στο blogs.sch.gr.

  • Για λογαριασμό Σχολικής μονάδας

      Ο Διευθυντής του σχολείου:

  1. Συνδέεται με τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου ο διευθυντής στο https://blogs.sch.gr

Το ιστολόγιο του σχολείου δημιουργείται αυτόματα.

  1. Μεταβαίνει στο διαχειριστικό του ιστολογίου και συγκεκριμένα στην σελίδα “Χρήστες» -> «Προσθήκη».
  2. Βάζει το email (email Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, όχι άλλο) του εκπαιδευτικού στον οποίο θέλει να αποδώσει δικαιώματα διαχειριστή και ορίζει τον ρόλο του π.χ. «Διαχειριστής» και πατάει το κουμπί «Προσθήκη υφιστάμενου μέλους».
    Θα αποσταλεί σχετικό mail στον εκπαιδευτικό.

Ο διευθυντής δεν έχει να κάνει κάτι άλλο.

     Ο Εκπαιδευτικός που πρόκειται να οριστεί ως διαχειριστής:

Θα λάβει ένα mail της παρακάτω μορφής.

    Ο εκπαιδευτικός αρκεί να επισκεφτεί τον σύνδεσμο του email για να αποδεχτεί την πρόσκληση και αυτόματα γίνεται διαχειριστής στο ιστολόγιο του σχολείου.

  • Προσθήκη μέλους γενικά σε ένα ιστολόγιο γίνεται με το κουμπί Προσθήκη υφιστάμενου μέλους στο πάνω μέρος αριστερά. Έπειτα πρέπει να συμπληρώσουμε το email (email Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, όχι άλλο) του νέου μέλους και το ρόλο του.

Στο νέο μέλος θα αποσταλεί αυτόματα email, για να αποδεχθεί το ρόλο αυτό, αν το αποδεχθεί τότε αυτόματα είναι για τον ιστότοπο ότι ιδιότητα έχει επιλέξει ο Διαχειριστής.

Περνώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω από κάθε σειρά στον κατάλογο των χρηστών, ο ακόλουθος σύνδεσμος εμφανίζεται κάτω από το όνομα χρήστη.

  • Αφαίρεση – Σας επιτρέπει να αφαιρέσετε τον χρήστη από τα μέλη που έχουν κάποιο ρόλο στο ιστολόγιο σας. (Αυτή η σύνδεση δεν θα είναι διαθέσιμα για το δικό σας όνομα). Πατώντας το αφαίρεση ενός μέλους, θα μεταφερθείτε και σε μία υποσελίδα όπου θα πρέπει να ορίσετε τι θα συμβεί με τα άρθρα που έχει γράψει αυτό το μέλος. Μπορείτε είτε να τα διαγράψετε είτε να αποδώσετε άλλον ως συντάκτη τους.

Για να προσθέσετε ένα χρήστη του ΠΣΔ ως μέλος του ιστολόγιο σας μεταβείτε στην διαχειριστική σελίδα Μέλη –> Προσθήκη. Στην σελίδα αυτή δίνετε το email του χρήστη καθώς και το ρόλο που θέλετε αυτός να έχει στο ιστολόγιο σας.
Ο χρήστης θα λάβει ένα μήνυμα για να αποδεχτεί την πρόσκληση ως μέλος του ιστολογίου σας που θα περιέχει ένα σύνδεσμο αποδοχής της πρόσκλησης.