Κύτταρο

Το κύτταρο είναι η βασική , δομική και λειτουργική μονάδα ζώης. Τα κύτταρα χωρίζωνται  σε 2  μεγάλες κατηγορίες τα ζωικά και τα φυτικά. Η  μεγάλη τους διαφορά είναι ότι τα φυτικά κύτταρα πάραγουν την τροφή τους μέσω της φωτοσύνθεσης όπου παράγετε η γλυκόζη επίσης γίνεται στα φυτά και συγκεκριμένα στα φύλλα. Τα φύτα δεν τρέφονται με άλλους οργανισμούς τρέφονται με την γλυκόζη.  Οι άνθρωποι έχουν ζωικά κύτταρα όπως και τα ζώα. 

Περισσότερες πληροφορίες

Κύτταρο https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF

Φωτοσύνθεση  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7

Γλυκόζη https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%8C%CE%B6%CE%B7

Αφήστε μια απάντηση