Τα δικαιώματα του παιδιού

Τα παιδιά έχουν πολλά δικαιώματα μεταξύ αυτών:

  • να ζουν σε ασφαλές περιβάλλον,
  • να παίζουν,
  • να ξεκουράζονται,
  • να πηγαίνουν στο σχολείο και
  • να τους παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες.

Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού

Στις 20 Νοεμβρίου είναι η παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων του παιδιού. Τα παιδιά έχουν πολλά δικαιώματα μεταξύ αυτών να ζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να παίζουν, να ξεκουράζονται, να πηγαίνουν στο σχολείο, να τους παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες κ.ά.