«Επιμορφωτικά Σεμινάρια Μαΐου 2018 του Σχολικού Συμβούλου ΠΕ02»

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμεότι για τον «Απολογισμό και την Ανατροφοδότηση του διδακτικού έργου»κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2017-2018 στην οποία εφαρμόστηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά οΕξορθολογισμός και η Διαχείριση της διδακτέας ύλης των φιλολογικών σύμφωνα με τις αλλαγές του νέου Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) στα Γυμνάσια και τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) τόσο για […]