Mαθαίνοντας ελληνικά…

Αρκετοί μαθητές του σχολείου μας, κυρίως μετανάστες, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Ο γραπτός τους λόγος δείχνει την απουσία βασικών γνώσεων γραμματικής και συντακτικού, γνώσεις που δεν μπορούν να αποτελούν διδακτικό στόχο στο Λύκειο, αλλά αντίθετα προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή σε πιο σύνθετες δραστηριότητες.

Πολλοί από αυτούς τους μαθητές σε σχετικές συζητήσεις που είχαμε έδειξαν την επιθυμία τους να βελτιωθούν δουλεύοντας επιπλέον στο σπίτι. Το διαδίκτυο παρέχει πλούσιο υλικό στη διάθεση  οποιουδήποτε για μια  από απόσταση μάθηση. Φυσικά εσείς μπορείτε να στέλνετε τις απορίες που σας γεννιούνται  στην ηλεκτρονική μας ομάδα ή στο email για μαθητές, αλλά και να τις συζητάμε στο σχολείο.

Πιο συγκεκριμένα μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Φιλογλωσσία+

Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο

Το ΙΕΛ / Ε.Κ. «Αθηνά» προσφέρει  δωρεάν σειρά μαθημάτων της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας για αρχάριους ενήλικες  που είναι βασισμένη στο υλικό της σειράς  «Φιλογλωσσία+». Η σειρά Φιλογλωσσία+ αποτελείται από εκπαιδευτικά CD-ROM πολυμέσων για την εκμάθηση της Eλληνικής ως ξένης γλώσσας, με γλώσσα υποστήριξης την Αγγλική. Aπευθύνεται σε αρχάριους που δεν μιλούν καθόλου ή ξέρουν λίγα Eλληνικά και επιθυμούν να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους.

Το πρόγραμμα βασίζεται κατά κύριο λόγο στην επικοινωνιακή μέθοδο και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Στόχος είναι η απόκτηση επικοινωνιακής επάρκειας, που θα επιτρέψει στον χρήστη να μπορέσει να ανταποκριθεί σε καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας (situations). Έμφαση δίνεται και στη διδασκαλία των γραμματικών δομών και των συντακτικών λειτουργιών, τα στοιχεία όμως αυτά εντάσσονται σε επικοινωνιακά πλαίσια και δίνονται με τρόπο απλό και λειτουργικό.

HelloNet Project (Hellenic Enjoyable Language Learning On the Net)

http://hellonet.teithe.gr/

Πρόγραμμα του ΤΕΙ Θεσ/νίκης. Απευθύνεται σε φοιτητές που σκοπεύουν να πάρουν μέρος σε προγράμματα ανταλλαγών Erasmus, με στόχο:

  • α) να τους βοηθήσει να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις της ελληνικής γλώσσας πριν έρθουν στην Ελλάδα,
  • β) να τους παράσχει πληροφόρηση για τα ελληνικά πανεπιστήμια, την ελληνική ακαδημαϊκή ζωή και κουλτούρα.

Οι χρήστες έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε μια σειρά εντατικών μαθημάτων ελληνικών για αρχάριους, που διατίθεται σε πέντε ευρωπαϊκές γλώσσες. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε μαθήματα από απόσταση μέσω του διαδικτύου. Τα μαθήματα έχουν υποστήριξη πολυμέσων (κείμενο, ήχος, βίντεο).

Learn Greek Online

http://www.kypros.org/LearnGreek/

Σειρά 105 μαθημάτων σε τρία επίπεδα, που παρέχεται δωρεάν στο διαδίκτυο από το Ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου Cyprus Broadcasting Corporation (CyBC) σε συνεργασία με την Kypros-Net.

Ο χρήστης αποκτά ελεύθερη πρόσβαση με το όνομα και τον κωδικό του, αφού πραγματοποιήσει την εγγραφή του. Παρέχεται η δυνατότητα ανατροφοδότησης του χρήστη από καθηγητή που παρακολουθεί το προσωπικό σημειωματάριο του μαθητή και συμμετέχει στο forum, διευκολύνοντας τη διαδικασία μάθησης.

Χρήσιμες επίσης μπορούν να φανούν οι παρακάτω ιστοσελίδες κυρίως σε αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα ορθογραφίας.

Ιστοσελίδα όπου μπορείτε να βρείτε κατατοπιστικά βιντεάκια με καθαρά πρακτικούς κανόνες ορθογραφίας

http://www.prasinipriza.com

Ιστοσελίδα με online ασκήσεις γραμματικής και ορθογραφίας

http://online.eduportal.gr/a_online_glossa.htm
Αφήστε μια απάντηση