Αρχείο για "Απρίλιος, 2012"

2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Θεώρηση του Bates (1995)

«μια καλή διδασκαλία θα μπορούσε να αντισταθμίσει την έλλειψη τεχνολογικών μέσων, αλλά η τεχνολογία από μόνη της δεν θα μπορέσει να διασώσει μια κακή διδασκαλία, συνήθως την κάνει χειρότερη»

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση