Δενδροφύτευση στο Σχολείο.

Σήμερα στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση   από τους μαθητές και μαθήτριες των Στ’  και Β’  τάξεων καθώς και από και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Σχολείου, στα πλαίσια δράσεων για το περιβάλλον  και την αειφόρο ανάπτυξη.  Συγκεκριμένα φυτεύτηκαν μηλιές, αχλαδιές, κερασιές, και άλλα καρποφόρα δέντρα.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση