Έθιμα του Πάσχα

Τα παιδιά ζωγράφισαν το αγαπημένο τους έθιμο