Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα ανα Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο – Συντελεστές Βαρύτητας

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΤΜ. Α’

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

και συντελεστές βαρύτητας

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) Χ 1,3

3. ΙΣΤΟΡΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)  Χ 0,7

4. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2Ο ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) Χ 0,7

3. ΧΗΜΕΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) Χ 1,3

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ 1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

3. ΧΗΜΕΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) Χ 0,7

4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) Χ 1,3

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) Χ 1,3

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) Χ 0,7

ΚΑΘΕ  ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

  1. Οι ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ εντάσσονται και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, άρα είναι ενταγμένες σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία.
  2. Οι ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ εντάσσονται και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, άρα είναι ενταγμένες σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία.
  3. Το Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) εκτός από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
  4. Για το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά.