Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2021-2022

Αγαπητοί γονείς,
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας:
α) Ημέρα διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ορίζεται η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.

β) Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο, υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 73160/Δ6/12-6-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β’2260), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με την υποβολή της αίτησης, οι αιτούντες/ούσες λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που δήλωσαν, αποδεικτικό υποβολής που φέρει τον κωδικό της αίτησης και το κλειδί της αίτησης.

γ) Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την 28η Μαΐου έως την 17η Ιουνίου 2021.

δ) Δείτε https://blogs.sch.gr/6dimalim/files/2021/06/ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΑ-ΠΡΟΤΥΠΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.pdf την εγκύκλιο.

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2021-2022

Διδασκαλία 2ης Ξένης Γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού 2021-22

Προς τους γονείς /κηδεμόνες των μαθητών Δ΄ τάξης
1. Σας γνωρίζουμε (σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.52/55240/Δ1/18-5-2021/Υπουργείου Παιδείας) ότι στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού οι μαθητές διδάσκονται Γαλλικά ή Γερμανικά ως δεύτερη Ξένη Γλώσσα για δύο (2) ώρες την εβδομάδα.
2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Ε ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και την καταθέτουν στον Διευθυντή/ντρια του Σχολείου τους έως 26 Μαΐου 2021.

α) Οι μαθητές διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη.

Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.

https://blogs.sch.gr/6dimalim/files/2021/05/ΕΞΕ-55240-2021-Διδασκαλία-της-2ης-ξένης-γλώσσας-στα-Δημοτικά-2021-2022-2.pdf

Μπορείτε να δείτε https://blogs.sch.gr/6dimalim/files/2021/05/Υπεύθυνη-Δήλωση-Γονέα.xlsx την Υπεύθυνη Δήλωση για τη β΄ Ξένη Γλώσσα

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διδασκαλία 2ης Ξένης Γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού 2021-22

Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος μία φορά την εβδομάδα. Εγκύκλιος 19 Μαΐου 2021

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID –19

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας: Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά καθ’εκάστη σχολική εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος μία φορά την εβδομάδα. Εγκύκλιος 19 Μαΐου 2021

Συντήρηση εξωτερικών χώρων

Φωτογραφίες από το βάψιμο σε παγκάκια και σκαλοπάτια πριν το άνοιγμα της Δευτέρας, 10-5-2021

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συντήρηση εξωτερικών χώρων

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Αγαπητοί γονείς,
Σύμφωνα με την εγκύκλιο με Φ.7/51340/Δ1/ 10-5-2021 /ΥΠΑΙΘ, για να φοιτήσει το παιδί σας στο Ολοήμερο Σχολείο το επόμενο σχολικό έτος 2021–22, πρέπει να καταθέσετε Αίτηση – Δήλωση στο σχολείο.
Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.
Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00’), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/ κηδεμόνων.
Εγγραφές στο Ολοήμερο δεν πραγματοποιούνται το Σεπτέμβριο.
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2021-22

Ο Διευθυντής

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- 6-5-2021

Χριστός Ανέστη,
Χρόνια πολλά με υγεία

https://blogs.sch.gr/6dimalim/files/2021/05/ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ-.pdf

Δείτε τα κύρια σημεία των οδηγιών, όπως αυτά αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και στο ΦΕΚ 1825 ΣΕΛΦ ΤΕΣΤ
1. Από 5 Μαΐου παραλαμβάνουν τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου από τα φαρμακεία μαθητές και εκπαιδευτικοί.
2. Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος για παιδιά κάτω των 13 ετών γίνεται με τη βοήθεια του γονέα.
3. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.
4. Οι γονείς επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και ακολουθώντας τα βήματα εκτυπώνουν τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος.
5. Ο μαθητής επιδεικνύει τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξη της από εκπαιδευτικό/Διευθυντή.
6. Στην περίπτωση που μαθητής δεν επιδείξει την κάρτα κατά την είσοδό του δεν γίνεται δεκτός, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα.
7. Για τους μαθητές των οποίων το τεστ είναι θετικό προβλέπεται ό,τι και για τους μαθητές που νοσούν.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη δια ζώσης λειτουργία ισχύουν όλα τα μέτρα μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί:
η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,
οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,
η χρήση αντισηπτικών,
οι σχολαστικοί καθαρισμοί,
οι τακτικοί αερισμοί των χώρων,
τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Με τις ευχές όλων μας για καλή επάνοδο και ομαλή λειτουργία της δια ζώσης εκπαίδευσης.
Ο Διευθυντής

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- 6-5-2021

Παράταση εγγραφών μαθητών για Α΄ Δημοτικού σχολ. έτους 2021-22

Σύμφωνα με την από 19-3-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,
οι εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22,
παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παράταση εγγραφών μαθητών για Α΄ Δημοτικού σχολ. έτους 2021-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολ.έτους 2021-22

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.
Διαβάστε την Ανακοίνωση και βρείτε στο επάνω μέρος τα παρακάτω έγγραφα:
α) ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΉ ΣΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2021-22,
β) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ,
γ) ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (Α.Δ.Υ.Μ.) -έντυπο για την εξέταση του παιδιού από τον/την Παιδίατρο.

Τα παραπάνω έγγραφα μπορείτε να συμπληρώσετε,όταν έρθετε στο σχολείο.
Η επίσκεψή σας προγραμματίζεται με ραντεβού για την αποφυγή διασποράς COVID-19.
Παρακαλούμε, τηλεφωνήστε στο 2109813942 (τηλ. σχολείου) για να κλείσετε ραντεβού (ώρες 12.00-14.00)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗhttps://blogs.sch.gr/6dimalim/files/2021/02/6-ALIM-ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Α-ΔΗΜ-2021-.pdf

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολ.έτους 2021-22

Απολύμανση Σάββατο , 16 Ιαν 2021

https://blogs.sch.gr/6dimalim/files/2021/01/ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-16-ΙΑΝ-2021.pdf

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απολύμανση Σάββατο , 16 Ιαν 2021

Ανακοίνωση – Ημέρα επικοινωνίας ψυχολόγου

https://blogs.sch.gr/6dimalim/files/2021/01/ΑΝΑΚΟΙΝΟΙΝΩΣΗ-18-ΙΑΝ-2021-ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΠΕΜΠΤΗ.pdf

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση – Ημέρα επικοινωνίας ψυχολόγου