Το Νηπιαγωγείο μας 2011-2012

Το  3ο Νηπιαγωγείο Τήνου βρίσκεται στο περιβόλι της Παναγίας, πολύ κοντά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας.Έχει 19 παιδιά,4 προνήπια και 15 νήπια.Στο νηπιαγωγείο εργάζονται 2 νηπιαγωγοί και λειτουργεί ως ολοήμερο.Η σχολική μονάδα μας συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα της Αυτοαξιολόγησης και έχει επιλέξει ως πρόγραμμα δράσης την εκπόνηση προγραμμάτων διαπολιτισμικής αγωγής.Παράλληλα συμμετέχει στα προγράμματα  Αγωγής Υγείας με θέμα»είμαστε όλοι μια οικογένεια» και Πολιτιστικό με θέμα»παραδοσιακά παιχνίδια απ’όλο τον κόσμο».Το νηπιαγωγείο συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα της UNICEF«σχολεία υπερασπιστές των παιδιών»,ώστε τα παιδιά να μάθουν για τα δικαιώματά τους,να ευαισθητοποιηθούν και να κατανοήσουν τις αξίες της αλληλεγγύης και της συμπαράστασης.

.

Αφήστε μια απάντηση