Το Σχολείο Μας

Το σχολείο μας βρίσκεται επί της οδού Αρμοδίου  20 στην περιοχή Αγ. Νικολάου στην Κάντζα Παλλήνης. Λειτουργεί από τις 8.οο το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.

2-6-2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Προς τους γονείς των μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης

Με τα παρακάτω σχετικά σας ενημερώνουμε για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά ΣΧολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ. Σ.) για το σχολικό έτος 2021-22.

6ΩΔΝ46ΜΤΛΗ-ΘΛΟ (Εισαγωγή μαθητών)

Ψ98Χ46ΜΤΛΗ-Γ2Ν

2184 ΦΕΚ

ΦΕΚ Β««2147

Από τη Δ/νση

28-05-2021

NEO

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19

Σε συνέχεια οδηγιών από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ σας γνωρίζουμε ότι προς διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων δύνανται να γίνονται δεκτές οι χειρόγραφες δηλώσεις γονέων και κηδεμόνων που επιλέγουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή pcr test από επαγγελματίες υγείας) ή που αδυνατούν να εκτυπώσουν τη σχολική κάρτα μετά τη διεξαγωγή του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) και την υποβολή του σχετικού αποτελέσματος στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr ακόμα και στις περιπτώσεις που οι γονείς/κηδεμόνες αδυνατούν για κάποιο λόγο να αναγράψουν τον σχετικό κωδικό στο προσκομιζόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Ευελπιστούμε στην ομαλή συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών) προκειμένου για την υγεία και στην ασφάλεια όλων και για την ομαλή φοίτηση των μικρών μας μαθητών.

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

20-05-2021

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/18-5-2020 (ΦΕΚ 2020 ) ΚΥΑ και την ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_self test 55337 18-5-2021 ο διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται μια (1) φορά καθ΄ εκάστη σχολική εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπ/σης. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης είναι υποχρεωτικός ακόμη και για όσους έχουν εμβολιαστεί.

20-05-2021

Προς τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης

Αίτημα Αλλαγής διδασκόμενης 2ης Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε να διδαχθεί το παιδί σας διαφορετική ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο το σχολικό έτος 2021 – 2022  μπορείτε να καταθέσετε σχετική αιτιολογημένη ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ Β’ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  στη Δ/νση του σχολείου έως την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 στην οποία θα αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους, κατά την κρίση σας, επιβάλλεται η αλλαγή της διδασκόμενης ξένης γλώσσας. Την τελική απόφαση λαμβάνει ο/η Γυμνασιάρχης του σχολείου φοίτησης. Είναι προφανές ότι γονέας που δεν επιθυμεί αλλαγή της διδασκόμενης 2ης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια.

20-05-2021

Προς τους γονείς-κηδεμόνες μαθητών της Δ΄ Τάξης

Διδασκαλία Β΄ Ξένης Γλώσσας για το σχολικό έτος 2021-22

Αγαπητέ γονέα,

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης σχετικά με την επιλογή της 2ης Ξένης Γλώσσας που επιθυμείτε να παρακολουθήσει το παιδί σας στην Ε΄ Τάξη για το σχολικό έτος 2021-22. Οι μαθητές διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε ́ τάξη. Η επιλογή της 2ης  ξένης γλώσσας γίνεται δια μέσου της πλειοψηφίας των προτιμήσεων λόγω του ότι το σχολείο μας έχει ένα τμήμα στη Δ΄ τάξη.

Σύμφωνα με την ΕΞΕ – 55240 – 2021 – Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά 2021-22   σε περίπτωση που ως την 1η Οκτωβρίου 2021 δεν υπάρχει από τη Διεύθυνση Π.Ε Ανατολ. Αττικής διαθέσιμος εκπαιδευτικός για τη γλώσσα επιλογής των μαθητών τότε υποχρεωτικά διδάσκονται τη (2η) ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα από την αρχική επιλογή τους.

Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η  ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε συνεννόηση και με το παιδί σας παρακαλώ να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και να την προσκομίσετε στο σχολείο έως την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021.

 13-05-2021

Εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2021-22

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι από εσάς επιθυμούν την εγγραφή των τέκνων τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2021-22 παρακαλούμε να προσκομίσετε μέχρι τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ Οι αιτήσεις για τη φοίτηση των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα γίνουν δεκτές όλες χωρίς προϋποθέσεις (δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών).

Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ υπάρχει αναρτημένη επίσης στα ΕΝΤΥΠΑ.

Όσοι έχετε δυσκολία στην εκτύπωση δίνεται έντυπη φόρμα από το σχολείο.

Από τη Δ/νση

13-05-2021

Οδηγίες  (10-05-2021) από τη Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων σχετικά με τη δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού τεστ και την αναγραφή των σχετικών κωδικών.

«Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφορικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον COVID-19, και σε συνέχεια ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν τα αποτελέσματα του διαγνωστικού τεστ.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 για τους μαθητές οι γονείς συμπληρώνουν και υπογράφουν χειρόγραφα το σχετικό παράρτημα. Αυτή η χειρόγραφη συμπλήρωση δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής του αποτελέσματος του self test στη σχετική πλατφόρμα. Ως εκ τούτου  στη χειρόγραφη εκδοχής της οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει είτε να αναγράφουν τους σχετικούς κωδικούς που προκύπτουν από την υποβολή του αποτελέσματος στην πλατφόρμα ή θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν τη σχετική υποβολή και τον σχετικό κωδικό ,με κάθε πρόσφορο τρόπο , στη σχολική μονάδα και κατόπιν συνεννόησης με το σχολείο.

Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας ως αυτή επισυνάπτεται.»

06-05-2021

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19

Αγαπητοί γονείς σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά με Υγεία

Σύμφωνα με την  2021_50209_ΓΔ4_ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ_ΔΙΑ_ΖΩΣΗΣ_ΚΑΙ_SELF_TEST   εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και την Δ1α_ΓΔ οικ_27707_4_5_21_KYA ΦΕΚ Β 1825_ΣΕΛΦ ΤΕΣΤ ΚΥΑ τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας-μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό- καλούνται τη Δευτέρα 10 Μαΐου να προσέλθουν στα σχολεία έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self test, PCR ή rapid test). Το αυτοδιαγνωστικό τεστ κορωνοϊού παρέχεται δωρεάν, είναι υποχρεωτικό και για την τρέχουσα εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν την έναρξη των μαθημάτων. Επίσης, συνιστάται ο έλεγχος να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα. Το αποτέλεσμα του self test δηλώνεται μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self test. Εάν το self test είναι αρνητικό, εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr την οποία οι μαθητές θα φέρουν μαζί τους κάθε ημέρα και θα την επιδεικνύουν εντός της τάξης στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας ή όποτε τους ζητηθεί. Εάν το self-test είναι θετικό εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή.

Η σχολική κάρτα μπορεί να είναι τυπωμένη, μέσω κωδικών taxisnet είτε χειρόγραφη από γονέα. Επειδή τα παιδιά της βαθμίδας αυτής (Δημοτικό) είναι μικρά, παρακαλούμε να επιβλέψετε προσωπικά τόσο τη διαδικασία εκτέλεσης του test όσο και το ότι τα παιδιά θα έχουν μαζί τους το αποτέλεσμα. Το 1ο test καλό θα ήταν να γίνει με ηρεμία την Κυριακή 09-05-2021 το βράδυ.

Τη Δευτέρα 10-05-2021 οι μαθητές θα επιδεικνύουν στην είσοδο του σχολείου το σχετικό έγγραφο (για την ταχύτητα και την ευκολία της διαδικασίας θα το έχουν στο χέρι τους) ώστε σε περίπτωση που κάποιος/α το έχει ξεχάσει άμεσα να ενημερώνεται ο γονέας για να το φέρει και να αποφεύγεται έτσι η επαφή με τους άλλους συμμαθητές του. Στη συνέχεια στο πνεύμα της εγκυκλίου ο εκπαιδευτικός που έχει την 1η ώρα μάθημα θα ελέγχει την ορθότητα του σχετικού εντύπου (σωστό ονοματεπώνυμο μαθητή, σωστή ημερομηνία διεξαγωγής του test κλπ).

Είναι προφανές ότι μαθητής/τρια με θετικό test δεν ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ στο σχολείο, ο γονέας ενημερώνει άμεσα το σχολείο, και ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπει ο ΕΟΔΥ. Επίσης, γονέας που στην παρούσα περίοδο έχει στο στενό του οικογενειακό περιβάλλον άτομο που νοσεί από Covid-19 (ο ίδιος/α, ο σύζυγος, άτομο που συνοικεί) ενημερώνει άμεσα το σχολείο είτε τηλεφωνικά είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Μαθητές/τριες που δε θα προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση εκ του νόμου δε θα γίνουν δεκτοί στα μαθήματα, θα χρεωθούν με απουσίες και οι γονείς τους θα κληθούν άμεσα να τα παραλάβουν. Παρακαλούμε πολύ για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων κάτω από τις παρούσες δύσκολες συνθήκες η διαδικασία αυτή να γίνει απόλυτα σεβαστή από όλους. 

Αγαπητοί γονείς, ευχόμαστε το υπόλοιπο της πολύ δύσκολης και μη κανονικής χρονιάς να ολοκληρωθεί ομαλά και να μας δοθεί η δυνατότητα να διαπιστώσουμε το βαθμό αφομοίωσης της ύλης από την πλευρά των μαθητών/τριών μας και να καλύψουμε με επάρκεια το διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς το υπόλοιπο αυτής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε για τη συνεργασία σας προκειμένου να υπενθυμίσουμε στα παιδιά όλους τους κανόνες που ισχύουν στη σχολική μας μονάδα κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Παρακαλούμε δείτε ξανά: » Πλαίσιο λειτουργίας σχολικής μονάδας κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19″ 13-09-2021

Από τη Δ/νση

25-04-2021

Ενημέρωση για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ Τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων). Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους. Παρακαλούμε για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε τον Κατάλογο των Μουσικών Σχολείων και το υπ΄αρ. πρωτ.  46287/22-04-2021  έγγραφο του ΥΠΑΙΘ .

Από τη Δ/νση

25-04-2021

Ενημέρωση για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ Τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων). Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Θεάτρου-Κινηματογράφου γ) Χορού. Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (στην οποία δύνανται να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις) μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους. Παρακαλούμε για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε τον Κατάλογο των Καλλιτεχνικών Σχολείων   και το υπ΄ αρ. πρωτ. 46312/Δ2/22-04-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.

Από τη Δ/νση

23-04-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφές Α΄ Τάξης

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2021-22 μετακινείται από τη σχολική μας μονάδα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης ένας (1) μαθητής σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.63.1/8953/20-04-2021 Απόφαση Κατανομής Μαθητών Α΄ Τάξης της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

Από τη Δ/νση

19-03-2021

Φοίτηση μαθητών του σχολείου μας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Οι εγγραφές των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα της σχολικής μας μονάδας γίνονται κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων-κηδεμόνων. Σύμφωνα με την  υπ. αρ. Φ.6/22511/Δ1/25-2-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ όλες οι αιτήσεις-δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων γίνονται δεκτές χωρίς προϋποθέσεις.

Το σχετικό έντυπο για την εγγραφή των μαθητών στο Προαιρετικό Πρόγραμμα του Ολοήμερου θα το βρείτε πατώντας το ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορούν να αποστείλουν την αίτηση στο e-mail του σχολείου mail@5dim-pallin.att.sch.gr (αφού πρώτα την υπογράψουν).

Από τη Δ/νση

12-01-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες προσέλευσης-αποχώρησης των μαθητών διαφοροποιούνται κλιμακωτά ως εξής:

Α) Προσέλευση

 • Οι μαθητές των τάξεων Α’ & Δ’ θα προσέρχονται στον χώρο του σχολείου μεταξύ 08:00-08:05.
 • Οι μαθητές των τάξεων Β’ & Ε’ θα προσέρχονται στον χώρο του σχολείου μεταξύ 08:05-08:10.
 • Οι μαθητές των τάξεων Γ’ & ΣΤ’ θα προσέρχονται στον χώρο του σχολείου μεταξύ 08:10-08:15.

Β) Αποχώρηση

Η λήξη των μαθημάτων του Πρωινού Προγράμματος είναι 13:15 αλλά οι μαθητές θα αποχωρούν κλιμακωτά ως εξής:

 • Οι μαθητές των τάξεων Α’ & Δ’ θα αποχωρούν 13:15.
 • Οι μαθητές των τάξεων Β’ & Ε’ θα αποχωρούν 13:20.
 • Οι μαθητές των τάξεων Γ’ & ΣΤ’ θα αποχωρούν 13:25.

 

Οι είσοδοι και έξοδοι του σχολείου παραμένουν ως έχουν.

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί κανονικά.

Για τον περιορισμό του συγχρωτισμού παρακαλούμε η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης να τηρείται αυστηρά και να αποχωρείτε άμεσα  από τον εξωτερικό χώρο του σχολείου.

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση μάσκας είναι  υποχρεωτική.

13/09/2020

Πλαίσιο λειτουργίας σχολικής μονάδας

κατά την περίοδο της πανδημίας covid-19

 

Προσέλευση μαθητών

Η προσέλευση των μαθητών στη σχολική μονάδα θα πραγματοποιείται αυστηρά από 8:00 έως 8:15 καθώς η καθυστέρησή τους δημιουργεί δυσλειτουργία στο σχολείο. Μετά  θα κλειδώνουν οι εξωτερικές πόρτες και οι μαθητές θα μπορούν να εισέλθουν πάλι μόνο κατά το πρώτο διάλειμμα. Παρακαλούμε να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις όσο οι μαθητές βρίσκονται εκτός σχολείου. Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του σχολικού περιβάλλοντος, δε θα πραγματοποιείται συγκέντρωση στον αύλειο χώρο ούτε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου πριν την έναρξη του ωρολόγιου προγράμματος. Η καθιερωμένη διαδικασία θα πραγματοποιείται εντός των αιθουσών.  Για τον σκοπό αυτό η είσοδος των μαθητών στις αίθουσες θα γίνεται από τον εξωτερικό χώρο, διαμέσου του κήπου. Η πόρτα μεταξύ των γραφείων της Διεύθυνσης και των διδασκόντων προορίζεται για την προσέλευση μόνο των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές  με την καθοδήγηση των αρμόδιων εκπαιδευτικών, τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις, θα οδηγούνται στις αίθουσες διδασκαλίας όπου και θα τους αναλαμβάνουν οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί. Οι μαθητές των Α, Β και Γ  τάξεων θα εισέρχονται στον χώρο του σχολείου από την είσοδο Β (οδός Πεισιστράτου) και οι μαθητές των Δ, Ε και ΣΤ  τάξεων από την είσοδο Α (οδός Αρμοδίου). Εξαίρεση θα αποτελούν τα αδέλφια όπου τα μεγαλύτερα θα συνοδεύουν τα μικρότερα και θα εισέρχονται από την είσοδο του μικρότερου παιδιού.

Αίθουσες διδασκαλίας

Οι αίθουσες διδασκαλίας θα αερίζονται φυσικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας τα θρανία πλέον έχουν κοινό προσανατολισμό, ώστε να αποφεύγεται η επιπλέον έκθεση των παιδιών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα (κατά το δυνατόν).

Χρήση Μάσκας

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53452/τ.Β, ΦΕΚ 3630/31-08-2020 Υπουργικής Απόφασης και το με αρ. πρωτ. 113701/ΓΔ4/02-09-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. οι μαθητές υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική μη ιατρική μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία-χώροι διδασκόντων, διάδρομοι, τουαλέτες, αίθουσα εκδηλώσεων) κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σχολείο.

Η μάσκα θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως με την προσέλευση στο σχολείο σύμφωνα με την περ. 7 του άρθρου 2, Κεφ. Α/τ. Β, ΦΕΚ 3780/08-09-2020 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339 Υ.Α.

Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη, λαμβάνει απουσία και παραμένει σε ειδικό χώρο μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του.

Σε εξωτερικούς χώρους η εφαρμογή της μάσκας είναι απαραίτητη όταν υπάρχει συνωστισμός.

Οδηγίες ατομικής υγιεινής κατά τη διάρκεια του ωρολόγιου προγράμματος

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού, οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν τα παρακάτω:

 • Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση μαθημάτων εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού ή πυρετό.

Οι γονείς θα πρέπει να ειδοποιούν άμεσα το σχολείο σε περίπτωση εμφάνισης συμπτώματος.

 • Τα παιδιά που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο. Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι.
 • Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει πυρετό ή συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό.
 • Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
 • Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.
 • Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων. Το κάθε παιδί θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του αντικείμενα. Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να αποφευχθεί η κυκλοφορία ελεύθερου υλικού μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας δε θα μοιράζονται φωτοτυπίες από τους εκπαιδευτικούς και θα ενθαρρύνεται η αντιγραφή από τον πίνακα και η αυτοδιόρθωση.
 • Τα παιδιά δεν πρέπει να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια. Συστήνεται η χρήση ατομικού μπουκαλιού ή παγουριού από το κάθε παιδί το οποίο, εάν χρειαστεί να το γεμίσουν ξανά, δε θα ακουμπάει στο στόμιο της βρύσης.
 • Τα παιδιά να έχουν το δεκατιανό τους στην τσάντα τους καθώς δε θα επιτρέπεται η χρήση του ψυγείου και η είσοδος στον χώρο της κουζίνας.
 • Τα παιδιά πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους στο σχολείο τουλάχιστον δύο μάσκες σε ξεχωριστά σακουλάκια η καθεμιά (βλ. οδηγίες ΕΟΔΥ, σελ 14) τα οποία σακουλάκια θα πρέπει να έχουν μαζί τους στο διάλειμμα προκειμένου να εισέλθουν στη συνέχεια με μάσκα στην αίθουσα διδασκαλίας.
 • Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα όταν είναι εμφανώς λερωμένα, και οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής και υγρών, μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα και μετά από πιθανή επαφή με εκκρίσεις ή άλλα σωματικά υγρά. Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.
 • Η υγιεινή των χεριών για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, που θα βρίσκεται κοντά στην είσοδο κάθε αίθουσας διδασκαλίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται συχνά και σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο, υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού της τάξης.

Διάλειμμα

 • Θα πραγματοποιείται σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών στον αύλειο χώρο σύμφωνα με την ειδική σήμανση του δαπέδου.
 • Θα υπάρχουν διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές κάθε τμήματος στον αύλειο χώρο. Δε θα υπάρχει ανάμιξη μαθητών διαφορετικών τάξεων κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Υπάρχει ειδική διαγράμμιση στον αύλειο χώρο για την οριοθέτηση του «χώρου» κάθε τμήματος.
 • Θα τηρείται απόσταση στη σειρά αναμονής στην τουαλέτα σύμφωνα με την ειδική σήμανση του δαπέδου.
 • Απαγορεύεται η χρήση ομαδικών παιχνιδιών με χρήση αντικειμένων (π.χ. μπάλες)
 • Οι γονείς να μεριμνούν ώστε τα παιδιά να έχουν μαζί τους μόνο τα απαραίτητα σχολικά αντικείμενα και όχι παιχνίδια όπως λ.χ. κάρτες, τάπες, κλπ.

Γενικότερα οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν τις αποστάσεις μεταξύ τους τόσο στη σειρά αναμονής για την τουαλέτα όσο και κατά την είσοδο-έξοδο από τις αίθουσες ενώ οι εκπαιδευτικοί να επιτηρούν και να υποδεικνύουν.

Λειτουργία ολοήμερου προγράμματος

Σας ενημερώνουμε ότι το ολοήμερο πρόγραμμα λειτουργεί με τμήματα αποτελούμενα από μαθητές διαφορετικών τάξεων. Στο σχολείο μας το σχολικό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσουν (3) τρία τμήματα έως τις 15:00 και 2 (δύο) τμήματα έως τις 16:00.

Για την προστασία και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι σίτισης τρεις αίθουσες διδασκαλίας του ορόφου. Οι μαθητές θα κάθονται σε προκαθορισμένες θέσεις οι οποίες δε θα εναλλάσσονται.

Για να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός των μαθητών το πρωί και το μεσημέρι στον χώρο της κουζίνας καθώς και η επαφή των προσωπικών σκευών σίτισης δε θα γίνεται χρήση του θερμοθάλαμου, του ψυγείου και της ντουλάπας που βρίσκεται έξω από τον χώρο της κουζίνας. Τα προσωπικά τσαντάκια φαγητού οι μαθητές θα τα έχουν από το πρωί μέχρι την ώρα της σίτισης μαζί τους στην τάξη τους. Για τον λόγο αυτό συνιστάται το μεσημεριανό φαγητό να μπορεί να διατηρηθεί μέχρι την ώρα της σίτισης.

Τέλος, ο χώρος της κουζίνας θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως χώρος διαχείρισης ύποπτου κρούσματος στην εκπαιδευτική μας μονάδα.

Αποχώρηση

Η αποχώρηση των μαθητών του πρωινού προγράμματος θα γίνεται στις 13:15, σταδιακά και με σειρά τάξεων διασφαλίζοντας την τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των μαθητών. Οι μαθητές των Α, Β και Γ  τάξεων θα αποχωρούν από την έξοδο Β (οδός Πεισιστράτου) και οι μαθητές των Δ, Ε και ΣΤ  τάξεων από την έξοδο Α (οδός Αρμοδίου). Εξαίρεση θα αποτελούν τα αδέλφια όπου τα μεγαλύτερα θα συνοδεύουν τα μικρότερα και θα αποχωρούν από την έξοδο του μικρότερου παιδιού.

Προσέλευση γονέων στο σχολείο

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων ή άλλων προσώπων στο σχολείο εκτός των διδασκόντων και των μαθητών δεν επιτρέπεται.

Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το αίτημα δε δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (e-mail, ταχυδρομείο, τηλεπικοινωνιακά) η  προσέλευση γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και τηρώντας απόλυτα όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Όσον αφορά στις ενημερώσεις των γονέων/κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών αυτές θα πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη όταν απευθύνονται στο σύνολο των γονέων και τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όταν απευθύνονται σε κάθε γονέα/κηδεμόνα ξεχωριστά.

Οι γονείς οφείλουν να τηρούν τις αποστάσεις μεταξύ τους κατά την παραλαβή των μαθητών και όσο διαρκεί η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών.

 

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου μαθητής/τρια εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη covid-19, το σχολείο θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας προκειμένου να αποχωρήσει ο/η μαθητής/τρια.  Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να φροντίσετε να υπάρχει διαθέσιμο άτομο το οποίο θα μπορεί να προσέλθει στο σχολείο και να παραλάβει το παιδί το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή θα βρίσκεται στον προκαθορισμένο χώρο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος όπως αυτός έχει οριστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Προκειμένου να επιστρέψει το παιδί στο σχολείο θα πρέπει να γίνει ιατρική αξιολόγηση και εφόσον απαιτείται μοριακό διαγνωστικό τεστ. Σε αυτή την περίπτωση και εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση και κατ’ οίκον νοσηλεία.

Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον covid-19 είναι θετικό, το παιδί μπορεί να επιστρέψει μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον covid-19 είναι αρνητικό, το παιδί μπορεί να επιστρέψει μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

Σε κάθε περίπτωση συστήνεται προς τους γονείς να ελέγχουν καθημερινά την οποιαδήποτε αδιαθεσία των παιδιών, ακόμη και ήπια συμπτώματα προκειμένου αυτά να αντιμετωπίζονται στο σπίτι εγκαίρως και να μην εμφανίζονται /εξελίσσονται στο σχολείο. Παρακαλούμε, εάν μαθητής εμφανίσει θερμοκρασία (37,3+), να παραμείνει στο σπίτι. Αντίστοιχα, εάν εμφανίσει την ίδια θερμοκρασία στο σχολείο, θα παραμένει στην προκαθορισμένη αίθουσα διαχείρισης κρούσματος μέχρι να έρθει άτομο της οικογένειας να τον παραλάβει.

Τέλος, λόγω των συνθηκών και δεδομένου ότι η οποιαδήποτε πιθανή απουσία εκπαιδευτικού δημιουργεί δυσεπίλυτα προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου, θα ενημερώνεστε έγκαιρα, όσο είναι εφικτό, προκειμένου να κάνετε τον οικογενειακό σας προγραμματισμό. Κρίνεται αναγκαία λοιπόν τόσο η επικαιροποίηση των mail σας και των κινητών και σταθερών τηλεφώνων σας (εάν έχουν αλλάξει), όσο και η ετοιμότητά σας για κάθε ενδεχόμενο.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αδυνατεί να εφαρμόσει το νέο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου θα ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες.

Παρακαλούμε πολύ την ευαισθητοποίηση και εγρήγορσή σας για την πρώιμη αναγνώριση συμπτωμάτων τόσο των παιδιών όσο και μελών της οικογένειας. Σε περίπτωση εμφάνισης ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού (βήχας, καταρροή, πυρετός, πονόλαιμος, γαστρεντερικά συμπτώματα) τα παιδιά να παραμένουν  στο σπίτι, να γίνεται ιατρική αξιολόγηση  και να ενημερώνεται άμεσα η εκπαιδευτική μας μονάδα.

Για την υγεία όλων (μαθητών/γονέων/εκπαιδευτικών), την ομαλή φοίτηση των μαθητών και την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μας μονάδας, θεωρούμε απόλυτα σημαντική, ιδιαίτερα τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, τη συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

Από τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου

25/01/21

Kinitra

22/1/21

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Οι μαθητές ανακυκλώνουν

Σας ενημερώνουμε πως ξεκίνησε ο Σχολικός Μαραθώνιος Ανακύκλωσης σε όλα τα δημόσια Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Παλλήνης με στόχο την ευαισθητοποίηση και επιβράβευση των μαθητών σε ζητήματα σχετικά με την ανακύκλωση και την πράσινη ενέργεια.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ

 

26/12/20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΦΙΣΕΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

ΣΥΝ 1_Οδηγιες για προστασια στο διαδικτυο

ΣΥΝ 2 Σεξ_κακοποίηση

ΣΥΝ 3 Sexual Abuse girl

ΣΥΝ 4 για ενδοοικογενειακή βία (1)

 

 

3/6/20

 

COVID 19

Τι πρέπει να γνωρίζω για να προστατέψω τον εαυτό μου και τους γύρω μου.

2. COVID 19 πληροφορίες για τα σχολεία

Checklist για γονείς

Checklist για μαθητές (1)

school_poster_steps

ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Υγιεινή Χεριών αφίσα

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ_ΚΡΙΣΕΩΝ_ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ_COVID

ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

15/3/20

ΚΕΣΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης  (Κ.Ε.Σ.Υ)keddy1big

Ενημερωτικό φυλλάδιο flyer

 

 

 

 Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων