Ημέρα: 28 Μαΐου 2011

4η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες4η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες

Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε η 4η εκδήλωση για τις Φυσικές επιστήμες η οποία διοργανώΘηκε από το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, το Σχολικό Σύμβουλο Φυσικών Επιστημών και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου, υπό την αιγίδα των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καρδίτσας. Συμμετείχε το 3ο τμήμα της Δ΄τάξης του Σχολείου […]