1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/86

  3. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ –  ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

  4. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ   ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

Comments 0 σχόλια »

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, αγαπητοί μαθητές,

Τα αποτελέσματα της πρώτης κατανομής  είναι διαθέσιμα από την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 στην εφαρμογή e-εγγραφές.

Οι μαθητές/τριες των οποίων η κατανομή έχει ολοκληρωθεί μπορούν να εκτυπώνουν την οριστική αίτησή τους προκειμένου να την καταθέσουν στο σχολείο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, όπως προβλέπεται στην με αρ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β ́120) YA.

 

Comments 0 σχόλια »

 H ηλεκτρονική αίτηση  για όσους δεν πρόλαβαν γίνεται από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 (14 .00 )

 μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές:

 

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

 

Comments 0 σχόλια »

Δείτε τις οδηγίες ΕΔΩ

 

Comments 0 σχόλια »

ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α’ ΚΑΙ ΤΗΣ Β’ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 20/06/2018  ΜΕΤΑ ΤΙΣ 12:00 ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ 29/06/2018 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ.
ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ,
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ.
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ 4ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Comments 0 σχόλια »

Δείτε τις απαραίτητες πληροφορίες ΕΔΩ

 

Comments 0 σχόλια »

Δείτε την ανακοίνωση των εξεταστικών κέντρων και το δελτίο τύπου ΕΔΩ

 

Comments 0 σχόλια »

Δείτε τις προθεσμίες και την προκήρυξη ΕΔΩ

 

Comments 0 σχόλια »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου Κρήτης ανακοινώνει ότι έχουν οριστεί στην πόλη μας, το Ηράκλειο, δύο (2) Εξεταστικά Κέντρα για να εξετασθούν την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο Ειδικό μάθημα των Αγγλικών οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ του Νομού μας, οι οποίοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση-δήλωση.

Συγκεκριμένα όλοι οι υποψήφιοι για εξέταση στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών του Νομού μας (εκτός των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) θα διαγωνισθούν στα ακόλουθα διδακτήρια, σύμφωνα με τα αρχικά γράμματα του επωνύμου τους:

  1. Στο διδακτήριο του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου (ταχ. δ/νση: Λεωφ. Δημοκρατίας 12, 713 06 Ηράκλειο, τηλέφ. 2810-282911):

      τα γράμματα Α μέχρι και ΜΕ.

  1. Στο διδακτήριο του 4ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου (ταχ. δ/νση: Φιλιππουπόλεως 45-Θέρισσος, 713 05 Ηράκλειο, τηλέφ. 2810-252495):

      τα γράμματα ΜΗ μέχρι και Ω.

Διευκρινίσεις:

  1. Η διάρκεια εξέτασης του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.
  2. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 09:30 π.μ.
  3. Κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και το δελτίο εξεταζομένου που τους έχει δοθεί από το σχολείο τους.

Comments 0 σχόλια »

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ

 

Comments 0 σχόλια »

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ

 

Comments 0 σχόλια »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η έκδοση των αποτελεσμάτων της Γ’ τάξης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/6/2018.

Η έκδοση των αποτελεσμάτων της Α’ & της Β’ τάξης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18/6/2018.

 

Comments 0 σχόλια »

Οι υποψήφιοι/ες που εμπίπτουν στις διατάξεις για προφορική εξέταση, λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσμα αυτισμού, κινητική αδυναμία άνωάκρων ή προβλήματα στην όραση), αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις γνώσεις τους και γι’ αυτό τους παρέχεται η ευκαιρία να τις διατυπώσουν προφορικά.
Κατά τα λοιπά η εξέτασή τους δεν διαφέρει από την εξέταση των υπολοίπων που
εξετάζονται γραπτά. Έτσι λοιπόν αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων, να ακολουθούν τις συστάσεις των εκπαιδευτικών για την κατανομή των υποψηφίων στις σωστές αίθουσες και να έχουν πάντα μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου (καρτελάκι) και αν επιθυμούν ένα μπουκαλάκι νερό ή αναψυκτικό. Μετά την κατανομή τους στις αίθουσες, τους χορηγείται το τετράδιο και αναγράφουν τα ατομικά τους στοιχεία στους οικείους χώρους (αν αδυνατούν από μόνοι τους βοηθούνται από τους επιτηρητές). Είναι αυτονόητο ότι οι διατάξεις για τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων ισχύουν και για τους υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο εξεταστικό κέντρο και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασής τους.
Στους/στις εξεταζόμενους/ες παρέχεται χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος είναι τουλάχιστον ίσος με το χρόνο δυνατής αποχώρησης και δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις (3) ώρες , προκειμένου να μελετήσουν, να κατανοήσουν τα θέματα και να κρατήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σημειώ σεις στο τετράδιο τους, για να τις χρησιμοποιήσουν όταν θα προσέλθουν στην επιτροπή προκειμένου να εξεταστούν.
Ο/Η επιτηρητής/τρια μπορεί να αναγνώσει τα θέματα, αν αυτό ζητηθεί από τον εξεταζόμενο. Μετά την παρέλευση του χρόνου προετοιμασίας οι υποψήφιοι/ες κλείνουν τα τετράδια και περιμένουν να κληθούν από την επιτροπή. Όταν είναι έτοιμοι ή όταν παρέλθει ο τρίωρος χρόνος προετοιμασίας, προσέρχεται ο καθένας ξεχωριστά στην αίθουσα όπου παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης για την αξιολόγησή-βαθμολόγησή του. Στην αίθουσα αυτή παρευρίσκονται υποχρεωτικά τα τρία μέλη, δηλαδή οι δύο βαθμολογητές και ένας τρίτος βαθμολογητής, για την περίπτωση της αναβαθμολόγησης.
Επίσης στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύμβουλος Ειδ ικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΔΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΔΥ, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί από την Επιτροπή. Η επιτροπή έχει την δυνατότητα, εφόσον από την πορεία αξιολόγησης
– βαθμολόγησης του εξεταζομένου διαπιστώσει ότι είναι βάσιμο το αίτημά του για παράταση του χρόνου αξιολόγησης-βαθμολόγησης, να του παράσχει αυτή την παράταση χρόνου για εύλογο διάστημα (έως 30 λεπτά).
Ο/Η εξεταζόμενος/η αναπτύσσει προφορικά στα τρία μέλη – εξεταστές τις απαντήσεις του στα θέματα, με όποια σειρά επιθυμεί. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των απαντήσεών του μπορεί να συμβουλεύεται τις σημειώσεις του στο τετράδιο. Στην περίπτωση που επιθυμεί να απαντήσει γραπτά σε κάποια ερωτήματα, εκφράζει αυτή την επιθυμία του στους βαθμολογητές, όταν προσέρχεται ενώπιον της Επιτροπής και το δηλώνει εγγράφως στο γραπτό του δοκίμιο, (π.χ. γράφει«επιθυμώ να εξεταστώ γραπτώς στο ερώτημα 2.1.»). Έτσι οι σχετικές απαντήσεις θα αξιολογηθούνγραπτά και όχι προφορικά.
(Στην περίπτωση των υποψηφίων με δυσλεξία ή δυσορθογραφία και εκτός από την περίπτωση των ασκήσεων γραμματικής δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά λάθη.)
Αν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των θεμάτων ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο/η εξεταζόμενος/η ζητήσει την ανάγνωση κάποιου θέματος, τότε ο επιτηρητής ή ο εξεταστής αντίστοιχα θα μπορούσε να επαναλάβει άλλη μία φορά την ανάγνωση κάποιου θέματος.
Επισημαίνεται ότι η διαφοροποιημένη διαδικασία που προβλέπει η προφορική αξιολόγηση-βαθμολόγηση δε συνιστά σε καμία περίπτωση επιεική αξιολόγηση ή άλλης μορφής ιδιαίτερη μεταχείριση, αλλά σκοπεύει μόνο στην παροχή της δυνατότητας σε αυτούς τους υποψήφιους να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις, τις οποίες λόγω της πάθησής τους αδυνατούν να εξωτερικεύσουν με τον γραπτό λόγο.
ΤΜΗΜΑ Α ́ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Comments 0 σχόλια »

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι τα μηχανογραφικά δελτία για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2018 αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν ή/και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό δελτίο που τους ενδιαφέρει και συγκεκριμένα:

– το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2018 για τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ  (πατήστε εδώ).

– το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2018 μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, για τους  υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 ή 2016 με το Νέο σύστημα (πατήστε εδώ).

– το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (Ομάδας Β) 2018, μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση για τους  υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 με το Παλαιό σύστημα (πατήστε εδώ).

Comments 0 σχόλια »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Σ. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018

Comments 0 σχόλια »

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων