Το Padlet για το «Δέντρο των Υποσχέσεων»

https://padlet.com/elniarchou/dx6hbeue5b0reumn