Καλό Καλοκαίρι!

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 02-07-2020

Ο Διευθυντής και οι Εκπαιδευτικοί του 4ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης σας ευχόμαστε

Καλό Καλοκαίρι!

Δημιουργία της Τάξη Υποδοχής

Συμβουλές για «κορωνομαχητές»

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 31-05-2020

Την πρώτη Δευτέρα του Ιουνίου επιστρέφουμε στα σχολεία με νέους κανόνες. Ας δούμε λοιπόν τη νέα μας σχολική πραγματικότητα με ευχάριστο τρόπο.

Βίντεο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

 

Αγγλικό βίντεο

A lovely video to explain social distancing to children ❤️????

A lovely video to explain social distancing to children ❤️????

Δημοσιεύτηκε από Village Primary School στις Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 14-05-2020

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ

  • Οι γονείς των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης που επιθυμούν το παιδί τους να φοιτήσει σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά, Πρότυπα ή Πειραματικά Γυμνάσια, να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο δάσκαλο της τάξης του παιδιού τους και αν χρειάζεται και με τον Διευθυντή του Σχολείου.
  • Οι γονείς των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης που επιθυμούν το παιδί τους να διδάσκεται στο Γυμνάσιο διαφορετική δεύτερη ξένη γλώσσα από αυτή που διδάσκεται στο Δημοτικό, πρέπει να υποβάλλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση στο σχολείο μας

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Δ΄ΤΑΞΗΣ

  • Οι γονείς των μαθητών/τριών της Δ΄ τάξης πρέπει να δηλώσουν στη σχολική μας μονάδα τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους στην Ε΄ τάξη.

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ

  • Οι γονείς των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης πρέπει να προσκομίσουν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς νέο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

https://grafis.sch.gr/index.php/s/bbNXRvrkiA6eDSP

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16-3-2020

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 16-03-2020

  1. Για οτιδήποτε χρειάζεστε από το 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ παρακαλούμε επικοινωνήστε με το e-mail του σχολείου

mail@4dim-thess.thess.sch.gr

2. Για να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την τηλεκπαίδευση που σχεδιάζεται από το ΥΠΑΙΘ απαιτούνται τα κινητά τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κηδεμόνων. Παρακαλούμε να ενημερώσετε για τυχόν νέους αριθμούς κινητού και να προσκομίσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail).

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 01-06-2020

ΠΡΟΣΟΧΗ

Την ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ και την  ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟ  8:00-9:00 ΣΤΗΝ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ
……… ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ……………………………………………………..
Δηλώνω ότι επιθυμώ τη συμμετοχή του/των παιδιού/παιδιών μου στο   Ολοήμερο Πρόγραμμα
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ονοματεπώνυμο πατέρα:
Ονοματεπώνυμο μητέρας:
Ονοματεπώνυμο μαθητή/ τριας: …………………………………………………τάξη………….
…………………………………………………τάξη………….
…………………………………………………τάξη………….
…………………………………………………τάξη………….
Δηλώνω ότι επιθυμώ ως ώρα αποχώρησης του/των παιδιού/ων μου από το πρόγραμμα του Ολοήμερου (ισχύει για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Ολοήμερου) τις:
15.00
16.00
 (σημειώνετε με Χ την επιθυμητή ώρα)
Το/τα παιδί/-ιά μου κατά την αποχώρησή του/τους από το Σχολείο παραλαμβάνονται-συνοδεύονται:
ΝΑΙ ΌΧΙ
 (σημειώνετε με Χ ένα από τα δύο)
Σε περίπτωση που παραλαμβάνονται, σημειώνετε από ποιον/ποιους
Ονοματεπώνυμο συνοδού-τηλ. επικοινωνίας:
*Δηλώνω ότι επιθυμώ  τη συμμετοχή του/ των παιδιού/ων μου στο τμήμα πρόωρης υποδοχής:  ΝΑΙ….. ΌΧΙ…… (Σημειώνετε αντίστοιχα)
*(με την προϋπόθεση της εγγραφής και φοίτησης του μαθητή στο ολοήμερο τμήμα)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΤΕΡΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
1 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2 ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
3 ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 31-05-2020

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και
του νόμου 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
σας. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι: α) για όλες τις
εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων και β) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική
οντότητα ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της
αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούται να
ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ.
Στο πλαίσιο λειτουργίας της πλατφόρμας που διατίθεται προς χρήση από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων ισχύουν τα κάτωθι:
α) Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών (συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και το e-mail τους)
δύνανται να κοινοποιούνται στο συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου
να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής
πλατφόρμας, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω
παρόχους.
β) Τα προσωπικά́δεδομένα των μαθητών/τριών, γονέων ή/και κηδεμόνων (συγκεκριμένα το e-mail
τους) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από́τη σχολική́μονάδα λόγω της ιδιότητάς τους ως
μαθητών/τριών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης τους, αντίστοιχα, με το Ελληνικό́
Δημόσιο ή με τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής
σχολικής μονάδας, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του
Ελληνικού́Δημοσίου ή του προαναφερθέντος ιδιωτικού φορέα, κατά́τις κείμενες διατάξεις, για τη
διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά́την περίοδο
εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, οι
μαθητές/τριες κατά́ τη συμμετοχή́ τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε
συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με τον προαναφερθέντα ιδιωτικό
φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού́ χώρου, κατ’
επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά́προκειμένου να καταστεί τεχνικά́δυνατή́η
σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας και σύνδεσης με αυτήν
μέσω λογισμικού́πλοήγησης (browser), και αποκλειστικά́ για όσο χρονικό́ διάστημα ισχύουν τα
έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία θα διαγραφούν
από́ τους εν λόγω παρόχους. Ακόμη και εάν οι μαθητές επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν την
εφαρμογή της Webex, και όχι τη σύνδεση μέσω λογισμικού πλοήγησης, και πάλι στο πεδίο email
δεν απαιτείται το προσωπικό τους email, αλλά μπορεί να συμπληρωθεί ένα τυχαίο, εικονικό email,
π.χ. aa@aa.com, το οποίο ομοίως κοινοποιείται αποκλειστικά για όσο χρονικό́διάστημα ισχύουν
τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία θα διαγραφεί
από́τους εν λόγω παρόχους.
Σε περίπτωση που σχολική μονάδα ιδιωτικής εκπαίδευσης επιλέξει άλλη ψηφιακή πλατφόρμα από
αυτήν που διατίθεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οφείλει να λαμβάνει
κάθε απαραίτητο μέτρο και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να
συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των μελών της
εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδίως ο σχεδιασμός της πλατφόρμας να ανταποκρίνεται από το
σχεδιασμό και εξ ορισμού στις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η παροχή προς όλους/ες του δημόσιου
αγαθού της εκπαίδευσης υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η πανδημία του COVID-19. Η
νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων εδράζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε του Γ.Κ.Π.Δ.
συνδυαστικά με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ του Γ.Κ.Π.Δ.
Τονίζεται ότι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται
επεξεργασία. Επίσης, οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα μεταδεδομένα που δημιουργούν,
εφόσον έχουν χρησιμοποιήσει τα πραγματικά τους στοιχεία (email και ονοματεπώνυμο για τους/τις
εκπαιδευτικούς, ονοματεπώνυμο για τους/τις μαθητές/τριες), έτσι ώστε να είναι δυνατή η
ταυτοποίησή τους. Επιπλέον, μπορεί να ικανοποιηθεί τόσο το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβειών στα
δεδομένα πρόσβασης όσο και -–υπό προϋποθέσεις- το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία από́το
Ελληνικό Δημόσιο/τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής
εκπαιδευτικής δομής σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Τέλος,
προβλέπεται δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Ελληνικό
Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματα των χρηστών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί μέσω
της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας cst@minedu.gov.gr.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 27-05-2020

Από την προσεχή Δευτέρα 1η Ιουνίου και για τέσσερις εβδομάδες το σχολείο θα επαναλειτουργήσει με αυξημένα μέτρα προστασίας (αποφυγή συνωστισμού κ.λ.π.). Στο πλαίσιο των νέων μέτρων κάθε τμήμα χωρίστηκε σε δύο (2) ομάδες, τις Α΄ και Β΄.

Μαθητές της Α΄ ομάδας:

Την πρώτη εβδομάδα (από 1 έως 5 Ιουνίου) και την τρίτη εβδομάδα (από 15 έως 19 Ιουνίου) θα έρθουν στο σχολείο τη Δευτέρα, την Τετάρτη και την Παρασκευή

Τη δεύτερη εβδομάδα (από 8 έως 12 Ιουνίου) και την τέταρτη εβδομάδα (από 22 έως 26 Ιουνίου) θα έρθουν στο σχολείο την Τρίτη και την Πέμπτη

Μαθητές της Β΄ ομάδας

Την πρώτη εβδομάδα (από 1 έως 5 Ιουνίου) και την τρίτη εβδομάδα (από 15 έως 19 Ιουνίου) θα έρθουν στο σχολείο  την Τρίτη και την Πέμπτη

Τη δεύτερη εβδομάδα (από 8 έως 12 Ιουνίου) και την τέταρτη εβδομάδα (από 22 έως 26 Ιουνίου) θα έρθουν στο σχολείο τη Δευτέρα, την Τετάρτη και την Παρασκευή.

Το Ολοήμερο και η Πρωινή Υποδοχή δεν θα λειτουργήσουν.

Σε περίπτωση που το παιδί είναι αδιάθετο μένει οπωσδήποτε στο σπίτι.

Η χρήση μάσκας και γαντιών είναι προαιρετική.

Οι μαθητές κατά την είσοδο (8:00-8:15) πηγαίνουν κατευθείαν στην τάξη τους όπου τους περιμένει ο/η δάσκαλος/α τους.

Οι μαθητές θα χρησιμοποιούν μόνο τα δικά τους αντικείμενα.

Όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους μπουκάλι με νερό και καπέλο.

Ο Δ/ντής του Σχολείου

Ε τάξη – χωρισμός τμήματος για τα μαθήματα του Ιουνίου (Α & Β ΟΜΑΔΕΣ)

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 27-05-2020

Α ΔΕΥΤ- ΤΕ- ΠΑ  1η-3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Β ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 2η-4η ΕΒΔΟΜ
1 KONAN MOUHAMMET  IHSAN 1 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 ΜΑΜΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
3 ΒΑΧΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 3 ΜΕΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ
4 ΒΙΟΛΙΤΖΗ ΑΡΙΑ 4 ΜΕΤΣΙ ΦΕΡΝΑΝΤΟ
5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ 5 ΜΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
6 ΓΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6 ΜΠΟΤΗ ΧΑΪΔΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
7 ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 7 ΜΠΟΤΗ ΧΑΪΔΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
8 ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
9 ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ ΜΕΡΙΕΜΑΖΡΑ 9 ΚΑΦΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
10 ZENGIN FATIMA ZEHRA 10 ΤΑΦΑ ΚΡΙΣ
11 ΣΑΛΕXΖΑΝΤΑ ΜΠΟΥΣΡΑ 11 ΜΠΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Β ΔΕΥΤ- ΤΕ- ΠΑ   1η-3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ   2η-4η ΕΒΔΟΜ
1 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1 KONAN MOUHAMMET  IHSAN
2 ΜΑΜΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 ΜΕΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ 3 ΒΑΧΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
4 ΜΕΤΣΙ ΦΕΡΝΑΝΤΟ 4 ΒΙΟΛΙΤΖΗ ΑΡΙΑ
5 ΜΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ
6 ΜΠΟΤΗ ΧΑΪΔΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 6 ΓΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
7 ΜΠΟΤΗ ΧΑΪΔΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 7 ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
8 ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 8 ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
9 ΚΑΦΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 9 ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ ΜΕΡΙΕΜΑΖΡΑ
10 ΤΑΦΑ ΚΡΙΣ 10 ZENGIN FATIMA ZEHRA
11 ΜΠΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 11 ΣΑΛΕXΖΑΝΤΑ ΜΠΟΥΣΡΑ

Α τάξη – χωρισμός τμήματος για τα μαθήματα του Ιουνίου (Α & Β ΟΜΑΔΕΣ)

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 27-05-2020

 

Α ΔΕ- ΤΕ- ΠΑ     1η / 3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Β ΤΡ- ΠΕ  1η / 3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
1 KONAN MOUHAMMET  IHSAN 1 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 ΜΑΜΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
3 ΒΑΧΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 3 ΜΕΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ
4 ΒΙΟΛΙΤΖΗ ΑΡΙΑ 4 ΜΕΤΣΙ ΦΕΡΝΑΝΤΟ
5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ 5 ΜΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
6 ΓΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6 ΜΠΟΤΗ ΧΑΪΔΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
7 ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 7 ΜΠΟΤΗ ΧΑΪΔΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
8 ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
9 ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ ΜΕΡΙΕΜΑΖΡΑ 9 ΚΑΦΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
10 ZENGIN FATIMA ZEHRA 10 ΤΑΦΑ ΚΡΙΣ
11 ΣΑΛΕXΖΑΝΤΑ ΜΠΟΥΣΡΑ 11 ΜΠΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Β ΔΕ- ΤΕ- ΠΑ    2η / 4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α ΤΡ- ΠΕ 2η / 4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
1 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1 KONAN MOUHAMMET  IHSAN
2 ΜΑΜΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3 ΜΕΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ 3 ΒΑΧΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
4 ΜΕΤΣΙ ΦΕΡΝΑΝΤΟ 4 ΒΙΟΛΙΤΖΗ ΑΡΙΑ
5 ΜΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ
6 ΜΠΟΤΗ ΧΑΪΔΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 6 ΓΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
7 ΜΠΟΤΗ ΧΑΪΔΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 7 ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
8 ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 8 ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
9 ΚΑΦΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 9 ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ ΜΕΡΙΕΜΑΖΡΑ
10 ΤΑΦΑ ΚΡΙΣ 10 ZENGIN FATIMA ZEHRA
11 ΜΠΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 11 ΣΑΛΕXΖΑΝΤΑ ΜΠΟΥΣΡΑ

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 19-05-2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

0

Συγγραφέας: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 13-05-2020

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

(από Παρασκευή 15  Μαΐου έως και Παρασκευή 29  Μαΐου)

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
  2. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
  3. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΑΔΥΜ)
  4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ κ.λ.π)
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝA ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (2310831344)

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων