Δημοσιευμένο στην κατηγορία Πληροφορίες για την Ηλεκτρονική Τάξη

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Στην προσπάθειά σας να κάνετε εγγραφή του παιδιού σας στο σχολικό δίκτυο, όταν πατάτε επόμενο, εμφανίζεται το μήνυμα: …Το παιδί σας δεν υπάρχει… Μην ανησυχείτε ΥΠΑΡΧΕΙ.

Υπάρχει μεγάλος όγκος αιτήσεων και το σύστημα δεν μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες.

Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ελέγξετε ότι τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά και να ξανά προσπαθήσετε,  μέχρι να γίνει δεκτή η αίτησή σας.