Καλή σχολική χρονιά!

Η τσάντα στο Σχολείο

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. 217785/Δ1/18-12-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα» (ΦΕΚ 6014/τ.Β΄/31-12-2018 και ΦΕΚ 56/τ.Β΄/21-01-2019).

Επισημαίνεται, ότι η δράση υλοποιείται τουλάχιστον δύο (2) φορές τον μήνα (στο σχολείο μας το 1ο και το 3ο σαββατοκύριακο του μήνα) για όλους τους μήνες του διδακτικού έτους και η καθιέρωση της παραμονής των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο, δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτών των Σαββατοκύριακων.

Ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν ανατίθενται εργασίες και δεν προγραμματίζονται επαναληπτικές εμπεδωτικές δοκιμασίες για τη Δευτέρα μετά το Σαββατοκύριακο υλοποίησης της δράσης

Η βιβλιοθήκη ως εργαλείο μάθησης, του Υπεύθυνου Σχολικής Βιβλιοθήκης Άγγελου Μιχαλόπουλου (ΠΕ70)

 

Αποκτώντας τη φυσική διάσταση που χρειαζόταν η βιβλιοθήκη παύει να είναι ένας ανενεργός χώρος στο υπόγειο και αρχίζει ουσιαστικά να υφίσταται. Μέσα από τη λειτουργία της θα συνδεθεί με την  εκπαιδευτική πράξη, ως κέντρο δανεισμού, σε τακτική βάση και θα αξιοποιηθεί ως χώρος διεξαγωγής θεματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα τρέχουν, παράλληλα με την όλη δραστηριότητα του σχολείου.

Η μορφή που θα έχει ο χώρος είναι καθοριστικής σημασίας. Η διαμόρφωση της αίθουσας με σχεδιαστικές επιλογές που θα παρέχουν λειτουργικότητα και αισθητικό αποτέλεσμα είναι κάτι που θα δώσει προστιθέμενη αξία στην προσπάθειά μας.

Μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στην έρευνα για την επιλογή των τίτλων που θα αποκτηθούν για να πλαισιώσουν το υπάρχον δυναμικό βιβλίων. Κριτήριο θα πρέπει να είναι η παιδαγωγική αξία των βιβλίων και η ισότιμη αντιπροσώπευση γνωστικών περιοχών που αφορούν την παιδική λογοτεχνία και την επιστήμη για παιδιά.

Στο πλαίσιο της προσέλκυσης περισσότερων τίτλων αξιόλογων βιβλίων η διάθεση από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πύργου, υπό μορφή δανεισμού, εβδομήντα τίτλων για το τρέχον έτος, είναι μια  πολύ σημαντική βοήθεια.

Πέρα από το δανειστικό της χαρακτήρα, η βιβλιοθήκη μπορεί να φιλοξενήσει θεματικά προγράμματα σχεδιασμένα από τον υπεύθυνο, όπως λχ ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής, ένα αφιέρωμα στην ελληνική ποίηση, μια αναδρομή στην τοπική ιστορία, μέσα από εικόνες και κείμενα.

Αξιοποιώντας τον διαθέσιμο τεχνικό εξοπλισμό, ο χώρος της βιβλιοθήκης μπορεί να φιλοξενήσει πλήθος άλλων δράσεων, όπως προβολή κινηματογραφικών έργων που βασίζονται σε βιβλία ή έκθεση εικαστικών έργων καλλιτεχνών ή μαθητών που έχουν σαν  πηγή έμπνευσης ένα βιβλίο.

Σε καμία περίπτωση, ο ρόλος των μαθητών δεν μπορεί να περιορίζεται στον δανεισμό ορισμένων τίτλων προς ανάγνωση. Οι μαθητές μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως βιβλιοθηκονόμοι, συντηρητές, συγγραφείς και δημοσιογράφοι καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων που θα τους κάνουν να καλλιεργήσουν μια βαθιά οργανική σχέση με τη βιβλιοθήκη ως χώρο και ως περιεχόμενο.

Όλα αυτά προϋποθέτουν τον σαφή προγραμματισμό και τη συνεννόηση μεταξύ των εκπαιδευτικών για να εισαχθεί και να καθιερωθεί θεσμικά η βιβλιοθήκη ως εργαλείο μάθησης που δε θα επιβαρύνει ή θα απορρυθμίζει τη λειτουργία του σχολείου, αλλά θα την αναβαθμίζει.

Σχολική Βιβλιοθήκη

Σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της με αρ. πρωτ. Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-02-2018) Υ.Α., εντάσσονται, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ Φ17/72957/Δ1/8-5-2018 (2563 Β΄) Υ.Α. στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών 912 Δημόσια Δημοτικά Σχολεία.

Το Σχολείο μας εντάχθηκε στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών.

Σκοπός της δημιουργίας Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η θεσμοθέτηση ενιαίας ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών καθώς και ο βέλτιστος συντονισμός τους για την αποτελεσματική συμβολή τους στη δημόσια εκπαίδευση.

Σκοπός της δημιουργίας Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η θεσμοθέτηση ενιαίας ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών καθώς και ο βέλτιστος συντονισμός τους για την αποτελεσματική συμβολή τους στη δημόσια εκπαίδευση.

Οι στόχοι που  εξυπηρετούνται είναι:α) η υποστήριξη της μάθησης, ως ανώτατο αγαθό όλων των ανθρώπων και κυρίως των μαθητών/τριών, προκειμένου να έχουν θέση και ρόλο στην πνευματική, την  κοινωνικο-πολιτιστική και πολιτική ζωή,

β) η ανάδειξη της Σχολικής Βιβλιοθήκης σε βασικό πυλώνα της Δια Βίου Μάθησης και εκπαίδευσης για το περιβάλλον,γ) η ενιαία και επιστημονικά τεκμηριωμένη αντιμετώπιση θεμάτων ίδρυσης, στελέχωσης, εξοπλισμού και αξιοποίησης των Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο νέος εξοπλισμός και τα επιπλέον βιβλία θα συμπληρώσουν σε βασικούς εκπαιδευτικούς και όχι μόνο τίτλους τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Πλέον, οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερα βιβλία, διαφορετικών αντικειμένων.

«Ψυχολόγος στο σχολείο μας»

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας ανέλαβε υπηρεσία με την υπουργική απόφαση Φ41.1/264/14-01-2019 η ψυχολόγος ΠΕ23 κα Βαρβάρα Βλάχου.

Έργο της ψυχολόγου είναι να συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, το λοιπό προσωπικό του σχολείου και τους γονείς των μαθητών για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου.

Επιπλέον, θα παρέχει εντός του σχολείου και στα πλαίσια του ωραρίου της συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες των μαθητών και στο προσωπικό του σχολείου καθώς και ατομική συμβουλευτική στους μαθητές με την σύμφωνη γνώμη των γονέων και ομαδική στο ωράριο λειτουργίας του σχολείου.

Τέλος, θα προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τον κώδικα της ειδικότητάς της, την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στο  σχολείο  μας  θα  βρίσκεται  κάθε  Παρασκευή  τις  ώρες   λειτουργίας  του   σχολείου.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί της στο τηλέφωνο του σχολείου, 26220-28687

 

                                                                               Ο Διευθυντής του σχολείου

Πέτρος Κοκκόσης

 

Πρόγραμμα μετάβασης από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο

Συνεχίζεται το πρόγραμμα μετάβασης από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο για τους μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας. Η πρώτη δράση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Μάιου 2018: Η ψυχολόγος Αρχόντω Πογιατζή και η κοινωνική λειτουργός Έλενα Μάρκου από το Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας, επισκέφτηκαν το Σχολείο και μίλησαν με τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη μετάβαση αυτή αναπτύσσοντας έναν ουσιαστικό, γόνιμο διάλογο. 
Τη Δευτέρα 29 Μάιου οι μαθητές και οι μαθήτριες του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας επισκέφτηκαν το 3ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας (πρόκειται για το Γυμνάσιο που θα φοιτήσουν τον προσεχή Σεπτέμβρη) και είχαν τη δυνατότατα να μιλήσουν με τους εκπαιδευτικούς και να ξεναγηθούν στους χώρους του. 
Επισκέφτηκαν το εργαστήριο πληροφορικής και τεχνολογίας, έπαιξαν με τα ρομπότ της ομάδας ρομποτικής, ενημερώθηκαν για τα νέα μαθήματα που θα διδαχτούν, για τον τρόπο που θα αξιολογούνται, για τα προγράμματα που εκπονούνται στο Γυμνάσιο αλλά και τα νέα αθλήματα που θα εξασκήσουν στο πλαίσιο της Φυσικής Αγωγής. 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις σκέψεις τους και να υποβάλλουν τις απορίες τους.
Οι παραπάνω δράσεις στοχεύουν στην ομαλή προσαρμογή των μαθητών και των μαθητριών της ΣΤ’ στο νέο σχολικό πλαίσιο. Η μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο αποτελεί μια σημαντική αλλαγή στη ζωή των παιδιών τους επειδή καλούνται να προσαρμοστούν όχι μόνο στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και εκπαιδευτικής βαθμίδας, αλλά και να διαχειριστούν εκπαιδευτικά, συναισθηματικά και κοινωνικά θέματα, που προκύπτουν από αυτήν την αλλαγή, η οποία μάλιστα συμπίπτει και με την έναρξη της εφηβείας.
 
Ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτικούς του 3ου Γυμνασίου για την πολύ όμορφη φιλοξενία.

Εκπαιδευτική επίσκεψη 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας Αρχαία Μεσσήνη: Μια πόλη με σπουδαία ιστορία

 

Πριν λίγες μέρες οι μαθητές της Γ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας επισκέφτηκαν την Αρχαία Μεσσήνη και την Καλαμάτα, συνοδευόμενοι από τους δασκάλους τους και τον Διευθυντή του Σχολείου.

Η Αρχαία Μεσσήνη, ένα μαγικό μέρος όπου αφουγκράζεσαι το χρόνο, είναι μια από τις πιο καλά διατηρημένες και σημαντικές πόλεις της αρχαιότητας οικοδομήθηκε το 369 π.Χ. από τον στρατηγό Επαμεινώνδα και ήταν για πολλά χρόνια η πρωτεύουσα του μεσσηνιακού κράτους.

Βρίσκεται καλά κρυμμένη μέσα «στην αγκαλιά» του χωριού Μαυρομμάτι με την πηγή της Κλεψύδρας να δροσίζει τον επισκέπτη με το δροσερό γάργαρο νερό της. Η πόλη είχε τεράστιο τείχος, η περίμετρος του οποίου έφτανε τα εννέα χιλιόμετρα, και δύο πύλες, την Αρκαδική και τη Λακωνική. Η βόρεια πλευρά του, κοντά στην πρώτη πύλη, διατηρείται καλύτερα και μπορεί κανείς να «ακολουθήσει» τα μέρη που σώζονται και τα θεμέλια.

Μεγάλη εντύπωση προκάλεσαν στους μικρούς μαθητές τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Το υπέροχα διατηρημένο αρχαίο της θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα του αρχαίου κόσμου, το Εκκλησιαστήριο με τα χαρακτηριστικά χρωματιστά μωσαϊκά, το υποβλητικό Ασκληπιείο, με το φουντωτό, καταπράσινο γκαζόν που το περιβάλλει, το Ιερό της Αρτέμιδος, η περίτεχνη Κρήνη της Αρσινόης, το Γυμνάσιο και το υποβλητικό Στάδιο, το μέγεθος και η θέα του οποίου πραγματικά σου κόβουν την ανάσα. Όλα τα οικοδομήματα της Μεσσήνης έχουν τον ίδιο προσανατολισμό και εντάσσονταν στο νοητό πλέγμα που δημιουργείται από οριζόντιους (με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση) και κάθετους (με κατεύθυνση Βορρά-Νότο) δρόμους. Το πολεοδομικό αυτό σύστημα είναι γνωστό ως ιπποδάμειο, από τον αρχικό εμπνευστή και δημιουργό του αρχιτέκτονα, πολεοδόμο και γεωμέτρη του 5ου αιώνα π.Χ., τον Ιππόδαμο από τη Μίλητο.

Τα παιδιά με την καθοδήγηση των δασκάλων είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το χώρο, να μάθουν για τη ζωή των ανθρώπων που έχουν κατοικήσει στην περιοχή, να παίξουν το ρόλο του αρχαιολόγου και του εξερευνητή.

Ήταν μια πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία για τα παιδιά, που ήδη σχεδιάζουν την επόμενη δράση τους.

Η σχολική τάξη έγινε υπαίθρια! Αυτή τη φορά για τις ανάγκες μιας έκθεσης. Οι μαθητές της Δ΄1 τάξης στο 4ο δημοτικό Αμαλιάδας ετοίμασαν και παρουσίασαν μια έκθεση αφιερωμένη στα παραδοσιακά προϊόντα, όλα φυσικής καλλιέργειας από τον κήπο του σχολείου που εδώ και τρία χρόνια δε σταματά να δίνει καρπούς, αλλά και συγκινήσεις. Αυτό όμως που κάνει ξεχωριστή την εκδήλωση είναι η χαρά και η ικανοποίηση που προσφέρει η αναγνώριση της προσπάθειας από γονείς, δασκάλους και συμμαθητές!

Η προετοιμασία ξεκίνησε από πολύ νωρίς, ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, με τη συλλογή μοσχευμάτων από φυτά και τη διαδικασία ριζοβολίας, την αποξήρανση βοτάνων και τη συσκευασία τους. Η παραγωγική διαδικασία όμως δεν τελειώνει εδώ, καθώς νέες ιδέες έρχονται και αξιοποιούνται δημιουργικά. Το φυσικό εντομοαπωθητικό, απαραίτητο τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι ένα προϊόν που παρασκεύασε η «ομάδα παραγωγών της Δ΄1 τάξης» και είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν οι επισκέπτες της έκθεσης.

Η επίσκεψη την περυσινή χρονιά στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων και η ενημέρωση για τον τρόπο παρασκευής του σαπουνιού, με την ψυχρή μέθοδο, έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να πειραματιστούν και να φτιάξουν το δικό τους σαπούνι, με τη συνδρομή του δασκάλου τους, Άγγελου Μιχαλόπουλου και της εικαστικού, Δώρας Γιαννοπούλου.

Η συγκεκριμένη δράση ενδυνάμωσε τα παιδιά, ενισχύοντας κοινωνικές δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, ενώ τόνωσε την αυτοπεποίθηση τους. Διδακτικά αξιοποιήθηκαν γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας, των μαθηματικών, της μελέτης περιβάλλοντος και της ιστορίας, με τρόπο ολιστικό και βιωματικό.Σαν άξονας της όλης διαδικασίας ήταν η άμεση δημοκρατία και η αυτοδιαχείριση, καθώς σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της τελικής προβολής το λόγο είχαν τα παιδιά σε σχέση ισοτιμίας μεταξύ τους και με το δάσκαλό τους. Τέλος, να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη έκθεση πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά και ευχή όλων είναι να γίνει θεσμός!

Θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα για τη σχολική βία στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ’ τάξεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας, την Παρασκευή 11 Μάιου, συμμετείχαν στο Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα – Παράσταση «349΄ ακόμα…» («Δεν φοβάμαι… έχω φίλους, εσύ;») από την από την θεατροπαιδαγωγική ομάδα ΠΑΙΘέΑ σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.

Το έργο «349’ ακόμα…» είναι ένα ολοκληρωμένο Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα που περιλαμβάνει παράσταση και δραστηριότητες πριν και μετά την παράσταση. Τόσο η παράσταση, όσο και οι δραστηριότητες που προηγούνται και ακολουθούν, αξιοποιούν τεχνικές του θεάτρου φόρουμ και του εκπαιδευτικού δράματος.

Η παράσταση σχετίζεται με τη ενδοσχολική βία και έχει ως στόχο, μέσα από τη δυνατότητα της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών και των μαθητριών, να προτείνει εναλλακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης του φαινομένου.

Σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι να αναδειχτούν οι διαστάσεις του προβλήματος τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους ίδιους τους μαθητές. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου μας μπήκαν στη θέση των πρόσωπων της ιστορίας και λειτουργώντας με ενσυναίσθηση, κατανόησαν την κατάσταση του θύματος και προτείνουν έμπρακτα στρατηγικές που θα μπορούσαν να το οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερο χειρισμό της, ώστε συστημικά να επηρεαστεί θετικά και η συμπεριφορά των θυτών. Παράλληλα, σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών-παρατηρητών, ώστε από τη μια πλευρά να αποβάλουν την παθητική τους στάση και να στηρίξουν – ενδυναμώσουν τους συμμαθητές τους, που αποτελούν θύματα της σχολικής βίας, προκειμένου να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, να τροποποιήσουν τους χειρισμούς τους και σταδιακά να βρουν διέξοδο στο πρόβλημά τους και από την άλλη με το διαμεσολαβητικό τους ρόλο να εξωραΐσουν την επιθετική συμπεριφορά εκείνων που λειτουργούν ως θύτες.

Το έργο «349’ ακόμα…»

Στο έργο «349’ ακόμα…» κεντρικό πρόσωπο είναι ένας ευαίσθητος και μοναχικός μαθητής της ΣΤ΄ τάξης, ο Μαρίνος. Του αρέσει να ζωγραφίζει, αλλά δεν τα καταφέρνει όμως το ίδιο καλά και στο ποδόσφαιρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνει στόχος από μια ομάδα συμμαθητών του, με αρχηγό τον Γρηγόρη, οι οποίοι τον κοροϊδεύουν, τον εκφοβίζουν και τον χτυπούν. Ο Μαρίνος επιχειρεί να ζητήσει βοήθεια από τη δασκάλα του, αλλά διστάζει να αποκαλύψει όλα τα περιστατικά που του συμβαίνουν. H δασκάλα του δεν αντιλαμβάνεται τις διαστάσεις του προβλήματος και του δίνει κάποιες γενικές συμβουλές. Ένας συμμαθητής του που παρατηρεί την κατάσταση προσπαθεί να τον προσεγγίσει, αλλά ο Μαρίνος από φόβο δε δέχεται τη βοήθειά του και παραμένει απομονωμένος. Παράλληλα, συχνά αρνείται να πάει στο σχολείο προφασιζόμενος αδιαθεσία, γεγονός που ερμηνεύεται ως τεμπελιά από την πολυάσχολη μητέρα του. Αδυνατώντας να χειριστεί αποτελεσματικά την κατάσταση και να ξεφύγει από το αδιέξοδο, στο τέλος της παράστασης, κάνει δραματική έκκληση στο κοινό να τον βοηθήσει. Αυτή είναι και η αφορμή για να συμμετέχουν οι ενεργοποιημένοι από την παράσταση θεατές στη δράση, κατά την επανάληψη των σκηνών, προκειμένου, παίζοντας το ρόλο του Μαρίνου, να προτείνουν με την παρέμβασή τους νέες στρατηγικές που θα μπορούσαν να μεταβάλλουν την κατάσταση.Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το τέλος του προγράμματος, οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ Δημοτικού, ξάφνιασαν θετικά όλους τους παρευρισκόμενους, διότι παρουσίασαν ένα ενδιαφέρον θεατρικό δρώμενο, που οι ίδιοι προετοίμασαν, με θέμα τη σχολική βία.

Cyberbullying with Athina and Hermes

Ένα animated video για μικρά παιδιά το οποίο πραγματεύεται τον ψηφιακό εκφοβισμό με λόγια απλά. Μπορείτε να τα δείτε εδώ:

ΠΗΓΗ: Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Copyright © 4ο 12/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top