Μαΐ 07 2021

Άρθρα του/της 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαγνωστικός έλεγχος για COVID-19

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας του σχολείου μας τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και με βάση σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

 1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό Covid-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για μαθητές, εκπαιδευτικούς και μέλη του βοηθητικού προσωπικού του σχολείου.
 2. Διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν την έναρξη των μαθημάτων. Συνίσταται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.
 3. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του μαθητή, του Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής του (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού μαθητή (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης του γονέα.
 4. Ο έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια των γονέων και σύμφωνα με τα ενημερωτικά φυλλάδια που θα παραλαμβάνονται από το φαρμακείο.
 5. Μετά την εξαγωγή του αποτελέσματος, οι γονείς επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid-19», αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (taxisnet) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μία από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι μαθητές και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ΄ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής επιστρέφει στο σχολείο, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.
 6. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας Covid-19, μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τους γονείς και χειρόγραφα.
 7. Οι μαθητές επιδεικνύουν απλώς και δεν παραδίδουν τη σχολική κάρτα στο σχολείο και τη φέρουν μαζί τους μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από μέλος του συλλόγου διδασκόντων.
 8. Σε περίπτωση που μαθητής δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα στο σχολείο, δεν γίνεται δεκτός, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από το σχολείο.
 9. Οι μαθητές μπορούν να προμηθεύονται το πρώτο διαγνωστικό τεστ ήδη από τα φαρμακεία και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δ1α_ΓΔ οικ_27707_4_5_21_KYA ΦΕΚ Β 1825_ΣΕΛΦ ΤΕΣΤ

Από τη Διεύθυνση

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Απρ 28 2021

Άρθρα του/της 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Ευχές για καλή Ανάσταση

Πολλές ευχές για ένα χαρούμενο ,οικογενειακό Πάσχα και … καλή αντάμωση!!!

Ο σύλλογος Διδασκόντων και η Διευθύντρια του σχολείου.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Απρ 23 2021

Άρθρα του/της 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι στην Α ́τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α ́ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων). Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα). Οι γονείς-κηδεμόνες των  υποψηφίων  μαθητών  των  Μουσικών  Σχολείων  μαζί  με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό ΔΕΚΟ  ή άλλο  αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Μουσικό Σχολείο την αίτηση και τα ανωτέρω σχετικά  συνημμένα .Οι Διευθυντές των Μουσικών Σχολείων οφείλουν, αφού ελέγξουν την ορθότητα των δικαιολογητικών ,να πρωτοκολλήσουν την αίτηση και να αποστείλουν στους αιτούντες τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες θα απευθύνονται τηλεφωνικά στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους.Για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων θα γίνει εγκαίρως ενημέρωση με νέο έγγραφο.

 

Συνημμένα_46287_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧ _2021-2

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Απρ 23 2021

Άρθρα του/της 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

 

Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (στην οποία δύναται να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις) μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα) Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των καλλιτεχνικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.Όσον αφορά στην κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να αποστείλουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό,στις οποίες θα βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Σχολείων.Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)στο Καλλιτεχνικό Σχολείο την αίτηση και τα ανωτέρω σχετικά συνημμένα.Οι Διευθυντές των Καλλιτεχνικών Σχολείων οφείλουν,αφού ελέγξουν την ορθότητα των δικαιολογητικών, να πρωτοκολλήσουν την αίτηση και να αποστείλουν στους αιτούντες τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικάμε την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες θα απευθύνονται τηλεφωνικά στo Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχήςτους.

Συν_46312_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ _2021_2022

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Φεβ 26 2021

Άρθρα του/της 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχ. έτος 2021-2022

 

41ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

 

Ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015 και κατοικούν μόνιμα στα όρια του σχολείου μας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ Τάξη είναι τα εξής:

 1. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και πιστοποιητικό φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
 2. Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π), ή άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
 3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ)
 4. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή, όπως προκύπτει από τον τίτλο ιδιοκτησίας, το συμβόλαιο ενοικίασης ή τη φορολογική δήλωση (σελ. 3) των γονέων η οποία ελέγχεται ως προς τη δήλωση μόνιμης κατοικίας.
 5. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης Δήμου ή Κοινότητας καθώς αυτό αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων(οι αλλοδαποί μαθητές απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Επίσης, δεν απαιτείται προσκόμιση Πιστοποιητικού Φοίτησης Νηπιαγωγείου γιατί αυτό εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται μεταξύ 14.00 και 16.00 τις εργάσιμες ημέρες από τις 1 έως και τις 20 Μαρτίου 2021.

Παρακαλούμε όπως κάνετε χρήση μάσκας και μεριμνήσετε για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού covid-19, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

 Για περισσότερες πληροφορίες , παρακαλούμε  απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του σχολείου.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Ιαν 14 2021

Άρθρα του/της 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ Β1

Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο εκπέμπει για 3η χρονιά!

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες του τμήματος Β1 του σχολείου μας δημιούργησαν το ΜΑΓΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ Β1.

Επισυνάπτουμε τον σύνδεσμο της ιστοσελίδας, όπου θα βρείτε πλούσιο ραδιοφωνικό υλικό!!!!

 

Made with Padlet

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Ιαν 09 2021

Άρθρα του/της 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Επανέναρξη δια ζώσης μαθημάτων

Επαναλειτουργία σχολείων. Αριθμός μαθητών, αποστάσεις, κανόνες υγιεινής

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και παιδιά

Εν όψη της επαναλειτουγίας του σχολείου με δια ζώσης διδασκαλία από  την ερχόμενη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 , σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα παραμένει  ως έχει (πριν την έναρξη της τηλε-εκπαίδευσης).

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά από τη Δευτέρα 11-01-2021!

Σας ενημερώνουμε ότι τα σχολικά γεύματα ,για όσα παιδιά συμμετέχουν στο πρόγραμμα , από τη Δευτέρα 11-01-2021 θα διανέμονται κανονικά.

Στα πλαίσια της προστασίας τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών τους , η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται από 8:00΄-8:15΄π.μ.

Οι μαθητές θα πηγαίνουν απ΄ευθείας στις τάξεις τους .Στο προαύλιο παραμένουν τα τμήματα που έχουν Γυμναστική και εκείνα των εφημερευόντων εκπαιδευτικών.

Η αποχώρηση των τάξεων θα γίνεται ως ακολούθως :

Aπό την πλαϊνή είσοδο του σχολείου:

Α΄τάξη:13:00΄μ.μ.

Β΄τάξη:13:10΄μ.μ.

Γ΄τάξη:13:15΄μ.μ.

Από την κύρια είσοδο του σχολείου:

Δ΄τάξη:13:00΄μ.μ.

Ε΄τάξη:13:10΄μ.μ.

Στ΄τάξη:13:15΄μ.μ.

Παρακαλούμε θερμά να τηρηθεί αυστηρά το παραπάνω ωράριο και στις αφίξεις και στις αποχωρήσεις. Επίσης , όταν παραδίδετε ή παραλαμβάνετε τα παιδιά θα πρέπει να αποχωρείτε άμεσα από τις εισόδους του σχολείου ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός , ο οποίος είναι η κυριότερη αιτία εξάπλωσης του ιού σύμφωνα με τους λοιμωξιολόγους.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι μετακινείστε από και προς το σχολείο με τις βεβαιώσεις που σας έχουν χορηγηθεί πριν το κλείσιμο των σχολείων.

Σας ευχόμαστε και πάλι Καλή Χρονιά με χαμόγελα, υπομονή και συνεργασία.

Αυτή τη νέα χρονιά με τους περιορισμούς και τις δυσκολίες της καλούμαστε όλοι να διαχειριστούμε ψύχραιμα, αγκαλιάζοντας φίλους και δασκάλους με το βλέμμα μας, ακολουθώντας ευλαβικά όλους τους κανόνες υγιεινής , προστατεύοντας ο ένας τον άλλον!!!

Από τη Διεύθυνση

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Δεκ 18 2020

Άρθρα του/της 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ.

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 41ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών

σας εύχεται

κ α λ ά     Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α

κ α ι

ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν ο ς      ο   κ α ι ν ο ύ ρ ι ο ς   χ ρ ό ν ο ς

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Δεκ 17 2020

Άρθρα του/της 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

παιδιά και έφηβοι στις μέρες του «μένουμε ασφαλείς»

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 – ΜΕΡΟΣ Γ’

Μπορείτε να την παρακολουθήσετε στην ιστοσελίδα :

https://pdeattikis.gr
ή στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Σεπ 11 2020

Άρθρα του/της 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Αγαπητοί γονείς, αγαπημένοι μαθητές
Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 14-09-2020 όλοι οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο στις 8:15 π.μ. και θα αποχωρήσουν μετά τον Αγιασμό που θα γίνει στις 11:00 π.μ.

Οι μαθητές πηγαίνουν κατευθείαν στις αίθουσες διδασκαλίας ακολουθώντας τις οδηγίες των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στην είσοδο.
Όλοι οι μαθητές υποχρεωτικά πρέπει να φορούν τη μάσκα τους και να έχουν την τσάντα τους για να παραλάβουν τα βιβλία που θα τους μοιραστούν.

Σας ευχόμαστε μια ασφαλή, ευχάριστη και δημιουργική σχολική χρονιά!
Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 41ου Δ.Σ. Αθηνών

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Παλιότερα Άρθρα »