ΑΡΧΙΚΗ

Έχετε επισκεφθεί το επίσημο ιστολόγιο του 3oυ Γενικού Λυκείου Βόλου,

το οποίο φιλοξενείται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Οι στόχοι που επιδιώκουμε μέσω της ανάπτυξης του ιστολογίου

είναι η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, καθηγητές) για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία (προγράμματα σπουδών, εξετάσεις,  εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, ύλη μαθημάτων, εκπαιδευτικό υλικό κλπ), καθώς και η εξοικείωση των μαθητών/μαθητριών με το διαδίκτυο, μέσω αναζήτησης από το ιστολόγιο πληροφοριών και υλικού που αφορούν τη σχολική ζωή.

 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εγκυρότητα του περιεχομένου, στην διαφάνεια των πηγών, καθώς και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριων που εμπλέκονται στις σχολικές δραστηριότητες που θα δημοσιοποιούνται. 

Το ιστολόγιο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε το Οκτώβριο του 2021, ανανεώνοντας και εκσυγχρονίζοντας τον παλαιότερο δικτυακό τόπο, από τον Δημήτρη Λεύκελη, γραμματέα του Σχολείου.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση