Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, από 1ης Νοεμβρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου…Συνέχεια ανάγνωσης Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων

Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού

Σύμφωνα με τις από 04-01-2024 οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), και προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης των λοιμώξεων του αναπνευστικού (λοιμώξεις από τον ιό SARS-CoV-2, γρίπη κ.α.) στο σχολικό περιβάλλον συστήνεται η τήρηση των ακόλουθων βασικών μέτρων από εκπαιδευτικούς, μαθητές και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Τακτικό πλύσιμο…Συνέχεια ανάγνωσης Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19, για το σχολικό έτος 2023- 2024

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών των σχολικών μονάδων, οι απουσίες έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών μαθητών/τριών που οφείλονται στη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19 καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι/ες, μαζί με την οποία προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση της…Συνέχεια ανάγνωσης Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19, για το σχολικό έτος 2023- 2024

Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού Διαπίστωσης Πάθησης για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2024-25. Αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι της ειδικής αυτής κατηγορίας, καλούνται να απευθυνθούν σε μία…Συνέχεια ανάγνωσης Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις

p3

3o ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ – PIERRE DE COUBERTIN ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ BΟΥΝΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ»

Η φυσική καλλιέργεια καθοριστική στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης Τα δύο σχολεία θέλησαμε να προσεγγίσουμε θεωρητικά και πρακτικά δύο από τις στρατηγικές που έχει ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» και αφορούν  στη συμβολή της  γεωργίας («στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο») και της  διατήρησης της βιοποικιλότητας («8ο Πρόγραμμα δράσης για…Συνέχεια ανάγνωσης 3o ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ – PIERRE DE COUBERTIN ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ BΟΥΝΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ»

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση