ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ2ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ2

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1  ΠΡΙΝΤΖΟΥ  ΜΠΑΡΜΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ  ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΥ  ΑΓΓΛΙΚΑ  2   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ  ΜΠΑΡΜΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ/  ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ  ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ  ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΠΗΛΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑ  3    ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ  4   ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΣΠΥΡΟΥ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  5   ΣΤΑΘΑΡΑ  ΣΤΑΘΑΡΑ  ΜΟΥΣΑΛΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  6   ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΡΙΝΤΖΟΥ […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ1ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ1

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΜΠΟΣΙΟΥ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ  ΠΗΛΟΥ  ΓΑΛΛΙΚΑ  2   ΠΡΙΝΤΖΟΥ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΧ  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  3   ΜΠΟΣΙΟΥ  ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΧ.  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΣΠΥΡΟΥ  ΑΓΓΛΙΚΑ   4   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ  ΣΠΥΡΟΥ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΜΟΥΣΑΛΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ  5   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΜΠΑΡΜΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ/  ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ  ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ  ΠΡΙΝΤΖΟΥ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  6   ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β3ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β3

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1  ΜΠΟΣΙΟΥ   ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΡΑΜΜ.  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  2   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  ΑΛΑΜΑΝΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΑΛΑΜΑΝΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΦΥΣΙΚΗ  ΜΠΟΣΙΟΥ  3   ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΧΗΜΕΙΑ  ΜΟΥΣΑΛΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ  4   ΑΛΑΜΑΝΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ  ΓΑΛΛΙΚΑ/   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΡΑΜΜ.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  5   ΣΠΥΡΟΥ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΦΥΣΙΚΗ  ΣΠΥΡΟΥ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/  […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β2ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β2

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  2   ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ  ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΡΑΜΜ.  ΜΟΥΣΑΛΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ  3   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ  ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΝΕΟΕΛΛ.ΓΡΑΜΜ.  4   ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ  ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ  ΠΗΛΟΥ/ΣΤΑΘΑΡΑ  ΓΑΛΛΙΚΑ/ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΦΥΣΙΚΗ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΥ  ΑΓΓΛΙΚΑ  5   ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΝΕΟΕΛΛ.ΓΡΑΜΜ.  ΣΠΥΡΟΥ […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β1ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β1

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  ΜΠΟΣΙΟΥ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΜΠΟΣΙΟΥ  2   ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΦΥΣΙΚΗ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΦΥΣΙΚΗ  3   ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΗΛΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΠΗΛΟΥ  ΓΑΛΛΙΚΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ    ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/   ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ  ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ  4   ΒΟΛΟΝΑΚΗ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΧΗΜΕΙΑ  5   ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΗΛΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  6   ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α3ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α3

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1 ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΜΑΡΚΟΥ ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛ.ΓΡΑΜΜ.  2  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛ.ΓΡΑΜΜ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  3  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/  ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛ.ΓΡΑΜΜ. ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  4  ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΡΑΜΜ. ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  5  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α1ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α1

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/  ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  2  ΑΛΑΜΑΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΗΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ  3  ΜΑΡΚΟΥ ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΠΗΛΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΗΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ  4  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΛΑΜΑΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΣΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  5  ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΗΛΟΥΓΑΛΛΙΚΑ ΑΛΑΜΑΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α2ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α2

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1 ΑΛΑΜΑΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΛΑΜΑΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΑΜΑΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  2  ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΝΕΟΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΡΚΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ  3  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΛΑΜΑΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΚΟΥ ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΝΕΟΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ  4  ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/  ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛ/ΠΛΗΡΟΦ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  5  ΒΟΛΟΝΑΚΗ […]

Ωράριο λειτουργίας σχολείουΩράριο λειτουργίας σχολείου

1η ώρα 08:15-09:00 Διάλειμμα 5’ 2η ώρα 09:05-09:50 Διάλειμμα 10’ 3η ώρα 10:00-10:45 Διάλειμμα 10’ 4η ώρα 10:55-11:40 Διάλειμμα 10’ 5η ώρα 11:50-12:35 Διάλειμμα 5’ 6η ώρα 12:40-13:25 Διάλειμμα 5’ 7η ώρα 13:30-14:10