Σχολική κάρτα για COVID-19

Σχολική κάρτα για COVID-19

Εάν είστε γονέας/κηδεμόνας μαθητή ή ενήλικος μαθητής, μπορείτε εδώ να δηλώσετε θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα self-test και να εκδώσετε τη Σχολική κάρτα για COVID-19:

Μπορείτε εναλλακτικά να τυπώσετε, να συμπληρώσετε και να υπογράψετε

 » Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Αγαπητοί γονείς,

ο χάρτης που φτιάξαμε στο google maps δυστυχώς καταστράφηκε. Τον αναρτήσαμε για να τον συμβουλευτεί κανείς και όχι για να επέμβει.

Μέχρι την αποκατάστασή του, σας γνωρίζουμε τα όρια του σχολείου

Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας εγγράφονται οι μαθητές που κατοικούν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Όρια Δ.Δ Παιανίας –

 » Διαβάστε περισσότερα

«Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022»

Λαμβάνοντας υπόψη την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109) , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του             ν. 4777/2021 (Α 25) οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για

 » Διαβάστε περισσότερα

Τα κίνητρα μάθησης και ο ρόλος των γονέων στην ενίσχυσή τους

Λήψη αρχείου

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Λήψη αρχείου

Λήψη αρχείου

Λήψη αρχείου

Λήψη

 » Διαβάστε περισσότερα