Α και Β τάξη – Υλικό μαθήματος

Ημερομηνία Δραστηριότητα Σύνδεσμοι – Παρατηρήσεις
12/2/2017 Πώς λειτουργεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Β τάξη) Φωτόδεντρο – Λειτουργία Ηλεκ. Ταχυδρ.
12/2/2017 Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (Β τάξη) Φωτόδεντρο – Αποστολή Ηλεκ. Μηνύμ.

 

Αφήστε μια απάντηση