Συμμετοχή του νηπιαγωγείου μας στο πρόγραμμα “Δίκτυο Αγωγής Υγείας”

Οι μαθητές μας ενημερώθηκαν για τις θεματικές ενότητες:

  • οι μαθητές στη χώρα των μικροβίων
  • γνωρίζω και αντιμετωπίζω τα μικρόβια