Μωσαϊκή Καρδιά

Η ζωγραφική είναι πολύ στην νηπιακή ηλικία!
Δημιουργήσαμε μια μωσαϊκή καρδιά χρησιμοποιώντας έντονα χρώματα για την γεμίσουμε. Στόχος μας ήταν να βάλουμε σε κάθε κουτάκι ξεχωριστό χρώμα και να προσπαθήσουμε να μείνουμε μέσα στα πλαίσια.