Φεβρουάριος 2023

Screenshot 2023 02 11 09 45 57 935

Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων της θεματικής: Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία, φέτος ασχοληθήκαμε με το STEAM και τη Ρομποτική με όχημα τους πίνακες του μεγάλου ζωγράφου: […]